Populære seniorer

«Eldreboom» i amerikansk næringsliv.

Amerikansk næringsliv er blitt mer aldersvennlig, melder rekrutteringsselskapet RetirementJobs.com.

Av seniorpolitikk, 23. april 2008

På sitt eget nettsted konkluderer de med at amerikanske arbeidsgiveres holdning til seniorarbeidskraft er blitt endret på de tre årene de har vært i business. Arbeidsgiverne er blitt seg mer bevisst eldre arbeidstakeres kvaliteter. «Det leser vi blant annet av trendene på arbeidsmarkedet. Det er særlig innen administrasjon, salg, undervisning og omsorg at eldre arbeidstakere synes å være mer ettertraktet enn tidligere», heter det.RetirementJobs.com formidler arbeid til godt voksne som vil kombinere pensjon med jobb. I tillegg har selskapet laget sin egen sertifiseringsordning for det de kaller «aldersvennlige» arbeidsgivere. Til grunn for sertifiseringsordningen ligger 33 kriterier som de mener må være til stede for å skape aldersnøytralitet.“I økende grad opplever vi at arbeidsgivere vil høste fordelene av erfaringene og ferdighetene til folk som har passert 50”, sier direktør Tim Driver.I følge nettstedet gir arbeidsgivere uttrykk for at eldre medarbeidere er lojale, pålitelige og verdifulle. Flere implementerer en personalpolitikk med seniorperspektiv.Her kan du lese mer om erfaringene til RetirementJobs. com.