Myter om aldring

Eldres arbeidsinnsats er nødvendig for samfunnsmaskineriet

- To 57-åringer kan være forskjellige, akkurat som to unge kan være det. Alder er en dårlig indikator for å beskrive hvordan noen er, sier Linn-Heidi Lunde (57). Hun har skrevet boka «Myter om aldring».

Av Tora Herud, 3. mai 2017

- Det er viktig å la yngre og eldre møtes

- Det er viktig å la yngre og eldre møtes

Lunde er psykologspesialist og forsker på rus, blant annet eldre og alkohol, og arbeider på avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssykehus. I tillegg er hun tilknyttet Universitetet i Bergen og NTNU i Gjøvik som førsteamanuensis. I 2012 kom hun med boka «Alder ingen hindring – Vekst og utvikling hele livet», med et budskap om at det er mulig å påvirke sin egen aldring.- Den første var mer en bok om hvordan eldre kan takle og mestre det å bli eldre. Den nye er en fortsettelse av den forrige, men denne gangen er det mer en fagbok. Det var denne boka jeg egentlig ville skrive, men den andre kom først, sier Linn-Heidi Lunde.I den nye boka beskriver hun fem myter om aldring; om forfall og skrøpelighet, svekket kognitiv funksjon, ensomhet og isolasjon, svekket motivasjon og omstillingsevne og om svekkede kreative evner. Vi ber henne forklar de ulike mytene.Myte 1: Aldring er forfall og skrøpelighet- Folk er friskere enn noensinne. Funksjonsnivå og kognitiv funksjon er bedre enn det var, en forklaring er at folk har mer utdanning i dag. Samtidig er vi sårbare for å få livsstilssykdommer. Men de rammer jo like gjerne unge som eldre. Mye ser annerledes ut nå enn det gjorde for 40 år siden. En 70-åring kan ha like stor treningseffekt som en 20-åring, eller motsatt fins det 40-åringer med kropp som en 70-åring. Du kan bevare funksjon og selvhjulpenhet så lenge som mulig. Bare seg deg rundt. I hele aldersgruppen 67 til 100 år sett under ett, er det kun seks prosent som bor på sykehjem. Dette er hovedsakelig personer med langtkommen demens. I dag er hverdagshabilitering hjemme, eller i form av korttidsopphold ved sykehjem, det vanlige etter et sykehusopphold.I boka skriver hun at det trolig vil være mer fornuftig samfunnsøkonomi å bygge ut tjenester som stimulerer til utvikling, vekst og forebygging av helseproblemer, framfor en ensidig og omfattende utbygging av pleie- og omsorgstjenester.Myte 2: Aldring er svekket kognitiv funksjon- Dette er en av de sterkeste mytene og høyst overdrevet. Vi kan ha problemer med å huske fordi vi har mange baller i luften. Interesser og motivasjon spiller en stor rolle. Reaksjonstiden kan påvirkes av andre faktorer som sykdom, hvis du er trøtt kan det skyldes medikamenter. Men reaksjonstid er noe som kan trenes opp. Det gjelder å holde seg engasjert og gjøre kompliserte ting. Demens er ikke en del av den normale aldringen, og noen studier viser at demensforekomsten går ned. De studiene som forekomst av demens bygger på, er gamle. Folk har bedre funksjonsnivå i dag.Kognitive funksjoner er i stor grad påvirket av livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet samt intellektuell og sosial stimulering, men også av kosthold, sykdom, medikamenter og rusmidler, skriver hun.Myte 3: Aldring er ensomhet og isolasjonDette kapittelet begynner Lunde med et sitat av Astrid Lindgren: «Den beste gaven Gud har gitt meg, er at jeg trives når jeg er alene.»- Mange forfattere og kunstnere trenger ensomhet for å kunne være kreative. Filosofen Lars Svendsen har skrevet en bok om ensomhet. Han skriver at å være alene er en del av det å være menneske. Folk kan så klart føle seg ensomme men det kan forebygges. Å være ensom er helsefarlig, men ikke i den grad det hauses opp i mediene før høytider. Brit Slagsvold og Thomas Hansen ved HiOA skriver på bakgrunn av NORLAG i en studie at folk i Norge, sammen med andre nordiske land, ligger langt nede på listen over ensomhet. At vi er så kalde på grunn av det kalde klimaet, er også en myte. Jeg tror det er langt mer ensomhet øst i Europa fordi så mange unge har reist.Linn-Heidi Lunde mener det er viktig å forhindre at ulike generasjoner lever atskilt, og at eldre samles i boområder som er etablert kun for seniorer og eldre.Myte 4: Aldring er svekket motivasjon og omstillingsevne- Her kommer arbeidslivet inn. Eldre som ikke innkalles til jobbintervjuer også videre. Dette kan Per Erik Solem i NOVA HiOA alt om. Det stemmer ikke at eldre ikke har omstillingsevne. Og det er freudiansk tenkning å tro at folk stagnerer ved 40-årsalderen. Derfor er det viktig å få folk til å se at kategorisering på alder er en dårlig indikator. Og jeg reagerte på Erna Solbergs nyttårstale når hun sa at «alle eldre må få et varmt måltid om dagen». Mange lever opp til mytene, men det gjelder ikke alle i en bestemt alder.Forfatteren avslutter kapittelet med at med økt utdanningsnivå og større tro på egen påvirkning og mestring, er det grunn til å tro at morgendagens eldre arbeidstakere vil bli betraktet som en ressurs på lik linje med yngre arbeidstakere.Myte 5: Aldring er svekkede kreative evnerDen generelle oppfatningen om at kreativitet svekkes ved alder, bidrar til å parkere eldre arbeidstakere på et for tidlig tidspunkt, og til at arbeidsgivere unnlater å se etter kreativt potensial hos personer over en viss alder. Det er alvorlig i en tid der eldres arbeidskraft og innsats er nødvendig for at samfunnsmaskineriet skal gå rundt.- Det handler mye om det samme som myten om svekket omstillingsevne. Men se på kunstnere for eksempel, de lar seg i mindre grad styre. Toralv Maurstad holder fortsatt på i teateret, og lytt til Håkon Bleken når han snakker om arbeidet med å male bilder. Det samme gjelder mange akademikere. Mange psykologer fortsetter som privatpraktiserende etter at de har nådd aldersgrensen i sine tidligere jobber.Lunde siterer Mick Jagger (73): ”Kreative mennesker pensjonerer seg ikke.”Stereotypier og alderismeDet er regnet for å være sosialt uakseptabelt å gi uttrykk for rasistiske, homofobe og kjønnsdiskriminerende holdninger. Når det gjelder holdninger til eldre, derimot, ser det ut til at det er allmenn aksept for negative og nedvurderende ytringer, skriver Linn-Heidi Lunde i boka.- Hva er det som er så ubehagelig ved aldring og alderdom? Dette at «vi» ikke vil bli forbundet med «dem»? spør Lunde.Hun omtaler begrepet alderisme som noe som brukes om synet på eldre gjennom nedsettende uttrykk som for eksempel fossil, senil, geriatrisk også videre.- Vi må snakke mer om alderisme og stereotypier, få folk til å reflektere: «Se på henne, hun får det til». Finn ut hva som er dette ubehaget mot eldre og gjør det mindre. Fagfolk på feltet, som meg, har plikt til å formidle av vår kunnskap til folk flest. Skal vi få slutt på dette negative mot eldre, må alle og enhver gå i seg selv når mytene og stereotypiene opptrer, sier Linn-Heidi Lunde.