Senior Smart

Elgskilt som virker

- Folk med talenter og god fantasi dro fra den grisgrendte kommunen. Det ville jeg gjøre noe med, sier Stein Wølner Bie (71) i Stor Elvdal i Hedmark.

Av Tora Herud, 28. april 2014

Jan Wølner Bie til venstre i bildet. (Foto Østerdølen)

Jan Wølner Bie til venstre i bildet. (Foto Østerdølen)

I Stor-Elvdal ligger den tidligere skogskolen Evenstad, nå en del av Høgskolen i Hedmark.- Folk kunne begynne i kommunens barnehage som barn og etterpå utdanne seg helt fram til å ta doktorgrad på Evenstad, likevel dro alle. Evenstad rekrutterte fra andre steder, sier han.Bie har selv ingen røtter i Stor-Elvdal. Han har jobbet i Afrika, Asia og Latin Amerika med internasjonal landbruksforskning gjennom FN og Verdensbanken.- Der var pensjonsalderen 60 år. Så da ville jeg kjøpe og drive min egen gård, og gjøre det jeg ikke hadde hatt mulighet for i mitt akademiske liv. Det er 12 år siden jeg ble bofast i Imsdalen med økologisk drift, sier Bie.Satset på elg- Jeg har jobbet med IT og høyteknologi, og ideen min var:Elg er sentralt her.Kan statistikk brukes i en nyskapning mot elgproblematikk.- Ved Evenstad var det gjennom en 15-årsperiode laget statistikk i forbindelse med trafikkulykker der elg var innblandet. Det hadde vært 440 kollisjoner i nærliggende Stor-Elvdal og Rendalen kommuner, og kostnadene pr. ulykke lå på mellom 150.000 og 300.000 kroner, og ved dødsfall veldig mye mer. Kunne vi klare å lage et elgskilt som virket? sier han.Første teknologibedriftBie fant fem unge studenter på Evenstad og ansatte dem på deltid, opprettet et A/S for egne penger og startet opp firmaet Imsa Knowledge Company på Gamle Koppang Stasjon. I tillegg søkte han om penger fra Statens Vegvesen region øst, der han fikk 625.000 kroner. Det første elektroniske fareskiltet mot elg laget med ny teknologi, prøves nå ut ved Atna.- For første gang har denne dalen fått en teknologibedrift. Det offentlige har vært hjelpsomme, men vi synes søknadsprosedyren til Innovasjon Norge har vært tung, sier han.Flere er interessertSom bonde har Bie solgt melkekyrne og -geitene. Snart selger han gården også.- Det er tungt å være bonde, og bønder er utsatt for ulykker. Men for meg var det helt utenkelig å slutte å jobbe da jeg var 60 år, så jeg valgte å bytte og gjøre noe annet, sier han.Det nye elgskiltet har ført til flere henvendelser fra utlandet og som må bearbeides.- Slovakia, Tyskland og Skottland har problemer med hjort. På Zanzibar er det en rødlistet apekatt og vi samarbeider med en nasjonalpark og et universitet der, sier Stein Wølner Bie.