Årets seniorinitiativ, frist 15. oktober

en stor oppmuntring

- Det viktigste med prisen er kanskje alle henvendelsene fra andre sykehus, kommuner og andre typer virksomheter, sier organisasjonsdirektør Heidi Magnussen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Nå er tiden inne for å foreslå kandidater til Årets seniorinit

Av Tora Herud, 29. august 2012

Heidi Magnussen er med i juryen for Årets seniorinitiativ 2012. (Foto TH)

Heidi Magnussen er med i juryen for Årets seniorinitiativ 2012. (Foto TH)

St. Olavs Hospital i Trondheim mottok prisen Årets seniorinitiativ i fjor. Juryen vektla da det positive verdigrunnlaget for den seniorpolitiske satsingen ved sykehuset: Dels arbeidsgivers syn på viktigheten av å beholde kompetanse og arbeidskraft, og dels betydningen av at arbeidstakere skal føle seg verdsatt og respektert. I tillegg ble den økonomiske siden vektlagt betydning: Satsingen er forankret i alle ledd i organisasjonen, ledelse, ansatte, styre og hos tillitsvalgte og verneombud.- Prisen var en anerkjennelse av et arbeid vi har lagt stor vekt på. I tillegg til oss som administrerer seniorpolitikken, var dette en oppmuntring for seniorene selv og miljøet rundt oss. Det var en forsterkning av at vi ønsker at seniorene skal bli sett. Det er viktig for en organisasjon å ha noe positivt å vise til og være kjent for, sier MagnussenÅrets seniorinitiativ 201215. oktober er fristen for å foreslå kandidater til Årets seniorinitiativ 2012. Prisen skal etter planen deles ut på den nasjonale IA-konferansen på Lillestrøm 13. november.- Skal vi få samhandlingsreformen til å fungere, er vi avhengige av å få seniorene til å fortsette i jobb i alle deler av helsevesenet, sierHeidi Magnussen, som sitter i juryen for årets pris.Ved St. Olavs Hospital var spørsmålet hvordan St. Olavs Hospital skulle få flere til å stå lenger i arbeid. En plan fra sommeren 2009, og som nå evalueres, gjaldt alle yrkesgrupper og besto av:Bevisstgjøringstiltak, som opplæring av ledere, informasjon om seniortiltakene, seniorkurs, pensjonsinformasjon, mentor- og fadderordninger.Utviklingstiltak, som opplæring og kurs, vedlikehold og utvikling av kompetanse, mulighet for studiepermisjon, motivasjonsprogram og individuell veiledning.Seniordager, som er 4 ekstra fridager per år fra fylte 60 år, 6 ekstra fridager fra fylte 62 år og 8 ekstra fridager fra fylte 65 år.Internasjonal oppmerksomhetI tillegg til oppmerksomheten på hjemmebane i Norge, fikk og får fjorårets prisvinner også oppmerksomhet internasjonalt. Da statsminister Jens Stoltenberg representerte Norge på Northern Future Forum i Stockholm med åtte andre statsministre i vinter, inviterte han blant andre med seg Heidi Magnussen fra St. Olavs Hospital. Hovedspørsmålet statsministrene og deres gjester diskuterte, var hvordan vi kan utnytte det fulle potensialet hos kvinner og hos seniorer.- Senere har vi vært i Brüssel sammen med arbeidsgiverforeningen Spekter på EPSU-HOSPEEM Technical Seminar on the Ageing Workforce. I september er vi representert på FNs ministerkonferanse UNECE 2012 om aldring i Wien, sier Heidi Magnussen.Les om tidligere mottakere av prisen Årets seniorinitiativ.Les om utvikling av god seniorpolitikk: VinnVinn.