Norge og Sverige

En tredjedel av alle nordmenn på 66 år var i jobb i 2016

«Nå jobber nesten halvparten av svenskene på 66 år» var tittelen på en artikkel her i forrige uke. - Sverige har lenge ligget foran Norge på statistikken for andelen 55-64-åringer i arbeid, sier Roger Moen, fagsjef i SSP.

Av Tora Herud, 11. januar 2018

Seniorrådgiver Linda Hauge og fagsjef Roger Moen i SSP. (Foto Tora Herud)

Seniorrådgiver Linda Hauge og fagsjef Roger Moen i SSP. (Foto Tora Herud)

Tallene fra artikkelen «Nå jobber nesten halvparten av svenskene på 66 år» var fra EU-15-statistikk, der Norge ikke er med. Sammen med artikkelen ble det presentert norske tall fra A-ordningen (Nav) noe som ikke er helt sammenlignbart.
Nå har to av SSPs medarbeidere sett på OECDs tall for de nordiske landene i 2015 og 2016.
– Norge har lengeligget foran Sverige for andelen 65-69-åringer i arbeid, men Sverige har tatt oss igjen når det gjelder 66-åringene, sier Moen.
– Det skiller rundt 10 prosentpoeng mellom 66-åringene i Norge og Sverige. Men fordi AKU-tallene som regel ligger over NAV-tallene på antall sysselsatte, er nok forskjellen mindre, sier Linda Hauge, seniorrådgiver i SSP.
OECD-tallene viser at Danmark og Finland ligger lavere enn Sverige og Norge.
– Finland har økt fra 60,0 år i 2015 til 61,4 år i 2016. Men Finland er det eneste landet i Norden der andelen kvinner i arbeid er høyere enn andelen menn i alderen 55-64 år, sier Hauge.
Danmark har for denne aldersgruppen økt fra  64,7 år i 2015 til 67,8 år i 2016.