VI OVER 60 fyller 30

En voksen bladsuksess

- Dagens 60-åringer er sekstiåtterne. De er skrudd sammen på en litt annen måte enn krigsgenerasjonen og representerer noe helt nytt. De er sterke, oppgående og aktive, og det er noe vi må ta på alvor, sier Anne Marit Hjelme, konstituert sjefredaktør i VI

Av Astri Vannebo, 3. desember 2009

Sjefredaktøren: Anne Marit Hjelme. (Foto Vi over 60)

Sjefredaktøren: Anne Marit Hjelme. (Foto Vi over 60)

På møterommet i Grieg Media i Bergen er redaksjonen samlet til «speilmøte»; en gjennomgang av neste utgave. På storskjerm folder sidene seg ut via programmet «pageviewer». Her kan de både zoome inn på det enkelte oppslag og på den enkelte side, og de kan vurdere hele komposisjonen og flyten i bladet. Her kan både grafisk designer, journalist, redigerer, fotograf og redaktør si sitt, fra de store trekkene ned til utformingen av den lille pilen nederst til høyre som viser at saken fortsetter på neste side. Bladet går nye veierI et månedsmagasin som VI OVER 60 hører langtidsplanlegging med. Tre utgaver er i produksjon til enhver tid. Mens desemberutgaven knapt har nådd ut til leserne, er redaksjonen alt langt på vei inn i finpussen av flere av oppslagene til januarutgaven. Ett av dem reflekterer at bladet går nye veier: Et intervju med et homofilt og velvoksent ektepar. Én abonnent som hadde fått nyss om reportasjen, har allerede i protest lagt inn oppsigelse på abonnementet, noe redaktøren velger å ta med fatning.- Vår redaksjonelle profil har lenge vært å være til nytte, glede og inspirasjon. Nå ønsker vi å gå litt nye veier, ved også «å overraske og utfordre», å være litt friskere i tilnærmingen til stoffområdene. Vi vil ta opp temaer og benytte vinklinger som leserne ikke har vært vant til, sier hun og ser ikke bort fra at temaer som sex og samliv, religion og innvandring i større grad vil finne veien til spaltene.           Det er ikke bare innholdet som fornyes, også utseendet pusses opp.- Først og fremst har vi ryddet opp. Et blad utvikles jo gjerne over tid, med en logo her og ei stripe der, med én font til én tittel og en annen til en annen spalte. Nå har vi forsøkt å strømlinjeforme designen, også med sikte på lesbarhet og tilgjengelighet, forteller Anne Marit Hjelme, og understreker at de dessuten har en stor satsning på web, med egen nettredaktør.- Vi har Facebook for seniorer og chattetjeneste, og noen temmelig hårete mål i forhold til aktiviteten på nett. Lite opptatt av alderMange stusser en smule, eller til og med reiser litt bust, om de får en kampanjeutgave av VI OVER 60 i postkassa. De er ikke helt med på at de selv er blitt seksti. Anne Marit viser til et aldri så lite misforhold mellom vår biologiske alder og vår mentale alder. Vi føler oss hele 14 år yngre inni oss enn hva virkeligheten tilsier at vi er.- En 60-åring i dag føler seg gjerne mentalt i 40-årene, sier hun og forteller at de har stadig tilbakevendende navnediskusjoner. Bør vi skifte navn? På den annen side er VI OVER 60 også en merkevare.- Selv om vi heter VI OVER 60, er vi faktisk utrolig lite opptatt av alder. Men det er mange aldersfordommer i samfunnet. Det sliter vi litt med.           Nå ja, sliter og sliter. VI OVER 60 går så det gviner – med seksti millioner i omsetning og et årlig overskudd på ti millioner kroner. Mens tilsvarende blader gjennomgående har hatt en annonsesvikt på 26 prosent, opplever Anne Marit Hjelme & co en økning på 16 prosent. Også abonnementsmassen øker, med et godkjent opplag på 90.000 og med 402.000 lesere.- Leserne er dessuten med oss ganske lenge, i snitt 4,5 år. De er mellom 55 og 90 år, mens gjennomsnittsleseren er 67. 40 prosent av alle som er over 60 i Norge leser bladet, sier redaktøren, med full koll på alle gode tall. Egen seniorpolitikk?Anne Marit Hjelme (43) har jobbet i bladet i fire år, etter å ha skrevet om fiskerinæringen i hele atten år før det. I VI OVER 60 startet hun som redaktør for en seksjon som het «I tiden», etter å ha vært på nippet til å gå over i kommunikasjonsbransjen. Men hun besinnet seg.- Det er jo så gøy å lage blad, sier hun, og kaller gjerne bladet for en krysning mellom fagblad og ukeblad. Etter Anne Marits inntreden har bladet vært gjennom en rekke endringer. Når de nå feirer sitt 30-årsjubileum, er det med ny eier, Aller Media, og med en noe begrenset stab, etter å ha tilpasset organisasjonen til dagens behov. De fleste i staben er «godt voksne». – Mens resten av pressen skyver eldre arbeidstakerne ut med sluttpakke, har vi hos oss ønsker om å få folk til å stå i jobben lengst mulig. Vi forsøker å imøtekomme individuelle ønsker, så fremt de er forenlige med bedriftens mål. For eksempel ved å tilrettelegge for hjemmekontor én dag i uken, og fra 55 år får alle en ekstra ferieuke, forteller hun. En lenge etterlengtet AFP-ordning er omsider på plass, selv om den først begynner å gjelde om et par år. Men i påvente av denne har mediehuset forsøkt å tilrettelegge sin egen seniorpolitikk med det målet å få folk til å stå i jobb til de er borti 70. Eksempelvis er AD-en 64 år, journalisten 60 og bildesjefen 70. Pluss at de har mange faste frilansere på rundt 50 og 60 år.- Jeg er faktisk en av de yngste her, smiler redaktøren med sine 43 år. Livet, døden og kjærlighetenRedaktør Anne Marit viser oss rundt i et moderne mediehus, hvor de «gjør alt selv». Her outsources verken økonomi, abonnement, annonse eller egenreklame. Underveis hilser vi på VI OVER 60-hjelper-deg-folket, Nina og Gisle, som svarer på spørsmål fra leserne om alt mellom himmel og jord. Noe tar de på strak arm, andre spørsmål bringes videre til bladets mange og anerkjente eksperter innenfor jus, økonomi, pensjoner, helse og sykdom.- Disse ekspertene utgjør en av hovedbjelkene i bladet vårt. Jusseksjonen vår, «Rett og riktig», utvides nå ytterligere opp til 24 sider, og dekker pensjoner, arv, økonomi og forbrukerstoff. Også helse og velvære får mer plass.- Hva med stoff fra arbeidslivet? Hvordan vektlegger du det?- Selv om mange lesere er på vei ut av arbeidslivet, har bladet godt med stoff om arbeidslivet, sier hun og varsler et spesielt fokus på hvordan eldre har det i arbeidslivet i februarutgaven.           ­- Kroppens forfall…, blir det mye sykdom og død?- Vi har mye saksinformasjon. I høst hadde vi en større reportasje om aktiv dødshjelp. Vi dro til USA og besøkte steder hvor det praktiseres. Vi snakket med leger og med pårørende, med motstandere og tilhengere, også med en dame som selv ønsket det. En sak som den, inngår også i den noe dristigere profilen, som går ut på å utfordre og overraske, minner redaktøren oss om. – Er VI OVER 60 først og fremst et blad for de såkalte vellykkete?- Noen har kanskje fått det bildet. Muligens som en konsekvens av at vi er størst i byene, sier hun og nevner i farten hovedkonkurrenten, bladet «Familien», som er størst utover bygdene.- Men vi ønsker å være til for Hvermannsen. Først og fremst ønsker vi å dyrke den gode leseropplevelsen. Det betyr at vi fortsatt og til enhver tid vil skrive om livet, døden og kjærligheten, avslutter hun lurt.