Japan om 50 år

Én yrkesaktiv per pensjonist

Antall personer over 100 år i Japan har på ett år økt med 10 prosent, ifølge NTB og Aftenposten.

Av Tora Herud, 22. september 2009

Japan er landet med verdens høyeste forventede levealder). 87 prosent av dem som lever til de er over 100 år i Japan, er kvinner.-Det er ikke gitt at levealderen fortsetter å øke slik som i de senere årene. Det kan være en biologisk grense for hvor gamle vi kan bli, og endringer i livsstil, dårligere ernæring og mindre aktivitet kan også bidra til at økningen kulminerer, sier forsker Per Erik Solem i Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Antall eldre over 100 år40.000 personer av en befolkning på 127 millioner i Japan er over 100 år.-Hva er årsaken til at folk lever så lenge i Japan?-Én årsak er et kosthold med mye fisk. Dette har japanerne til felles med folk på Island, som også lever lenge.  Så har det vært framme at folk på Okinava lever spesielt lenge, og at dette kan skyldes både ingredienser i kostholdet (mye fisk, korn og grønnsaker og lite kjøtt), og at de ikke spiser seg overmette, sier Solem. En annen forklaring kan være at man holder seg i arbeid eller annen aktivitet opp i høy alder, uten å ”stresse”.  Også i Japan som helhet arbeider mange i høy alder, men ikke så lenge som på Island. I OECDs statistikk over sysselsatte er det Island som skiller seg ut med høyest sysselsetting i eldre år. I neste gruppe kommer New Zealand, Sverige, Norge, Sveits og Japan, ifølge Solem. Krympende arbeidsstyrkeDet som skaper hodebry for japanske myndigheter er hvordan en krympende arbeidsstyrke skal dekke de økte utgiftene til pensjon og helsevern som en aldrende befolkning fører med seg. I dag er det i Japan tre yrkesaktive for hver pensjonist, innen 50 år vil tallet være nærmere én til én.