Aldersgrenser

Endres aldersgrensene?

- Jeg har glede av jobben og føler at jeg mestrer jobben. Og jeg synes det er viktig at når vi lever lenger, må vi jobbe lenger, sa NRK-medarbeider Steinar Mediaas, snart 67 år, til VG søndag. Men det får han ikke, og siden har debatten gått.

Av Tora Herud, 16. januar 2014

- Å ha en jobb over langt tid er et slags kjærlighetsforhold

- Å ha en jobb over langt tid er et slags kjærlighetsforhold

NRK har en bedriftsfastsatt aldersgrense på 67 år for medarbeidere som er ansatt etter 1992. De som er ansatt i NRK tidligere enn det, kan jobbe til de fyller 70. Ansatte kan imidlertid fortsette å jobbe lenger, dersom begge parter ønsker det.Steinar Mediaas har jobbet 28 år i NRK. Ifølge arbeidsmiljøloven kan en arbeidsgiver si opp en ansatt uten skjellig grunn når vedkommende fyller 70 år. Han krever derfor å få jobbe i tre år til, til han fyller 70 år.Klaget til LDOMediaas har klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) over aldersgrensen i NRK, som han mener er diskriminerende. Han mener aldersgrensen på 67 år hverken er konsekvent praktisert eller er godt nok kjent.NRK viser til at aldersgrensen på 67 år er fremforhandlet med fagforeningen.Les også: Aldersgrenser i arbeidslivet: – Hvor står vi i dag?Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik skriver på LDOs nettsider denne uken at vi må tenke nytt om alder.- Jeg mener det er på tide å revurdere særaldersgrensene og øvre aldersgrense i arbeidslivet. Mange både ønsker og har kapasitet til å stå lenger i jobb enn det de får mulighet til i dag, dermed går både samfunnet og arbeidslivet glipp av en viktig ressurs, sier hun.-Må bli enklere å jobbe lengerArbeidsminister Robert Eriksson sier til VG at det må bli enklere å jobbe lenger.- Vi vil stramme inn slik at ikke arbeidsgivere kan omgå hovedbestemmelsene ved å lene seg på bedriftsinterne avtaler, sier Eriksson (Frp), som uttaler seg på generelt grunnlag til VG. Han lover å vurdere alle sider av saken rundt aldersgrensene.På Dagsnytt 18 mandag konkluderte Eriksson med at han og LO og NHO er enige om at de bedriftsfastsatte aldersgrensene på 67 år må bort. Han ønsker også å se på særaldersgrenser, som for eksempel er 60 år for polititjenestemenn. Og dersom alder og antall år i tjenesten til sammen er 85 år, kan politi gå av når de er 57 år. LO og NHO vil beholde 70-årsgrensenLO ønsker å beholde 70-årsgrensen i arbeidsmiljøloven.- En fjerning av muligheten for å bruke alder som oppsigelsesgrunn vil trolig utløse mange vanskelige og triste saker når eldre ikke lenger kan utføre jobben, uten at de ser det selv, skrev nestleder Tor Arne Solbakken i en epost til VG.NHO er ifølge VG uenig med arbeidsministeren, som også er åpen for å heve aldersgrensen i arbeidsmiljøloven, eventuelt fjerne den helt.Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard, viser i samme avis til at mange aldersbetingede sykdommer inntreffer fra 65-årsalderen og oppover.- Det er derfor klokt at man har en aldersgrense som gjør at man slipper å få disse vanskelige sakene. Folk innser ikke selv at de er svekket av alder, sier han til avisen.Samtidig mener NHO, ifølge VG, at bedriftsinterne aldersgrenser bør heves fra 67 år til 70 år.- Det er viktig at seniorene ikke blir gitt så mange rettigheter at de ikke blir attraktiv som arbeidskraft, sier Oppegaard, som mener det er viktigere å øke yrkesdeltakelsen etter fylte 60 år.YS vil gi folk mulighetenBåde Virke og Unio vil beholde 70-årsgrensen. YS-leder Jorun Berland mener derimot at aldersgrensen i arbeidsmiljøloven i alle fall bør heves til 75 år, som er grensen for opptjening i folketrygden, ifølge Klassekampen.Jorun Berland peker på at folk generelt er friskere enn de har vært før og at færre har tungt arbeid.Også Akademikerne mener det er viktig å fjerne den øvre grensa for stillingsvernet og viser til en undersøkelse som viser at seks av 10 ønsker å jobbe etter oppnådd pensjonsalder.Aldersgrenser er tema for NRK Debatt på Litteraturhuset i kveld.