Arbeidsmarkedet

– Endring, ingen krise

Hver femte arbeidsplass i Hordaland kan forsvinne som følge av kutt i oljesektoren, skrev NTB i januar og viste til en rapport fra fylkeskommunen. – Stavanger kommune må kutte budsjettet med 120 millioner kroner, sier personal- og organisasjonsdirektør Olve Molvik.

Av Tora Herud, 19. mai 2015

Olve Molvik. (Foto TH)

Olve Molvik. (Foto TH)

– Kuttene i oljesektoren påvirker oss direkte gjennom reduserte skatteinntekter. Vi får ingen vekst slik resten av landet har. Mesteparten av pengene vi må spare, er penger til lønn. Vi må tilpasse oss og omstille. Gå