Ytelsesordninger

Endringsforslag ute på høring

Nå er Banklovkommisjonen forslag til hvordan dagens ytelsesordninger skal kunne flyttes over i ny tjenestepensjon sendt på høring, med frist 12. april 2013. Samtidig sendes også Finanstilsynets forslag om å ha større innskudd for kvinner enn menn, ut på høring.

Av Sissel Rødevand, Actecan, 17. januar 2013

Sissel Rødevand

Sissel Rødevand

Les mer om dette i Høring om mulig endring i alle private ytelsesordninger og i  Mulig endring i alle private ytelsesordninger under Arbeid og pensjon.