Statens seniorråd

Enige om at det er viktig med kontinuerlig kompetanseheving

- Hva er dere egentlig uenige om, spurte programleder Erik Vold LO og NHO om etter at Statens seniorråd hadde overlevert redegjørelsen «Flere eldre – flere muligheter» til helseministeren.

Av Tora Herud, 4. oktober 2017

Fra venstre Erik Vold

Fra venstre Erik Vold

LO-sekretær Kristin Sæther, avdelingsdirektør i NHO Kristin Diserud Mildal og advokat og nestleder i Statens seniorråd, Erik Råd Herlofsen møttes til debatt om hva som må til for at vi skal stå lenger i arbeidslivet.

– Målet er vi enige om, nemlig å få folk til å stå lenger i arbeidslivet, sa Kristin Sæther.

– Men vi er uenige om særrettigheter på grunn av alder. Er ikke det aldersdiskriminerende? Og har noen ekstra ferie- og fridager noen effekt? spurte Kristin Diserud Mildal.

Advarte mot ytterligere heving av aldersgrenser

Men debatten startet før Vold stilte spørsmålet om uenighet.

– NHO er interessert i at seniorer står lenger i arbeidslivet. Men tiltak må fokusere på dem som er i 60-årene. Det er i den alderen de raser ut av arbeidslivet, ikke i 70-årene, sa Diserud Mildal. Hun advarte mot å heve aldersgrensene ytterligere og å gi de eldste sterkere stillingsvern.

– Uten aldersgrenser kan det være belastende og vondt å si opp personer, sa hun.

Sæther fra LO mener IA-avtalen er et godt redskap for å videreutvikle seniorpolitikken.

– Eldre i dag er langt sprekere enn før og det gjelder å se nytteverdien i å ha eldre arbeidstakere, sa hun.

– Jeg er enig med Kristin Sæther i at vi må satse på arbeidstakerne. Det er dessuten lønnsomt å ansette eldre, sa Råd Herlofsen. Han begrunnet det med at ansetter du en ung, vil denne med stor sannsynlighet bytte jobb om noen år. Ansetter du en eldre, vil vedkommende bli lenger i jobben.

Gifte kvinner da, eldre nå

Erik Råd Herlofsen minnet om at for en del år tilbake var det gifte kvinner som måtte gå først ved nedbemanning, og at nå er det eldre.

– Noen ganger må man ha en alder som er en stopp i arbeidslivet, men det er viktig å se på den enkelte bransje slik Senter for seniorpolitikk har gjort i samarbeid med finansnæringen. De eldre selv må også sørge for å henge med på kompetansetilbud som bedriften tilbyr, og ellers gjøre seg mobil og attraktiv Og så er det viktig at ikke pensjonssystemene ikke skaper hindringer, sa Kristin Diserud Mildal.

– Offentlig sektor må sette inn tiltak slik at folk kan stå lenger i arbeid. Jeg har ingen erfaring med sluttpakker, men jeg vet det er vanskelig med jobbskifter etter fylte 50 år på grunn av pensjonsordningene, sa Kristin Sæther.

– Hadde virksomhetene vært flinkere med kompetanseutvikling tidligere, ville det kanskje ikke vært nødvendig å tilby de eldste sluttpakker. Men arbeidstakere må også gå inn i seg selv og sørge for at de ikke blir forbikjørt, sa Erik Råd Herlofsen.