Jobbsøk i det offentlige Norge

Enklest i staten?

Selv om mange norske fylkeskommuner er innlemmet i én felles plattform for jobbsøk, gjelder det langt fra alle. Det finnes ikke ett enkelt system – eller én samordnet praksis for elektronisk søknadsbehandling i det offentlige Norge.

Av Astri Vannebo, 10. oktober 2011

Astri Vannebo tester CV-systemer for seniorpolitikk.no.

Astri Vannebo tester CV-systemer for seniorpolitikk.no.

For den som vil inn i det sentrale statsapparatet, derimot, er det nå en drøm å være jobbsøker. I alle fall om kriteriet skulle være å kunne komme seg lett inn på banen med søknaden sin – uten for mye elektronisk trøbbel og uten å måtte fylle ut den samme CV-en x antall ganger. For en fersking, på vei inn i arbeidslivet, vil denne problematikken kanskje ikke være så tyngende. Å fylle inn fullført videregående, eller supplere med én høyere utdanning, kan være gjort i en håndvending. Likeså en sommerjobb her og en ekstrajobb der. Virkelig omfattende blir det først for godt voksne og erfarne jobbsøkere. Høykompetente ”multitaskere” må gjerne sette av en ettermiddag, minst, om de ønsker å fylle ut egen CV på en mest mulig dekkende og samvittighetsfull måte, en CV som presumtivt også skal kunne ”selge” en kanskje særegen og sammensatt erfaring. JobbPort.noDepartementene har én felles rekrutteringsportal – JobbPort.no. Gjennom denne er de også tilknyttet det samme CV-systemet, i likhet med underliggende direktorater, kontorer og etater. CV-systemet som benyttes er utviklet av en gruppe, med blant andre selskapet WebCruiter i spissen. Mange gode krefter bidro i denne prosessen, som dels var en følge av et initiativ fra Fornyingsdepartementet – les Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Resultatet ble det ennå ganske nye selskapet PortableCV. Ethvert rekrutteringsbyrå eller enhver HRM-aktør har siden september kunnet gå gjennom en egen sertifiseringsordning, i den grad de ønsker å samordne egne CV-systemer med dette nye. Etter at seniorpolitikk.no siden i fjor har fulgt arbeidet med å forenkle jobbsøk og CV-utfylling, med innføring av PortableCV i sommer som foreløpig høydepunkt, ønsket vi nå å ta pulsen på det offentlige CV-Norge. Er det blitt enklere for jobbsøkere som ønsker seg inn i det offentlige? Eller må folk stadig fylle ut CV-en sin på nytt og på nytt? Det viste seg å være – for å sitere Øystein Sunde – litt hærta ta hørt. Norge rundtEtter en elektronisk besøksrunde til samtlige fylkeskommuner, fant vi at fem av dem til nå er tilknyttet PortableCV gjennom WebCruiter: Nordland, Sør-Trøndelag, Aust-Agder, Vest-Agder og Akershus. Undertegnede startet denne «CV-testen» ved først å ha importert min egen originale CV fra samme system over til en statlig organisasjon, og fikk på den måten forsikret meg om at CV-import og CV-eksport virket etter hensikten. Med enkelte unntak, gikk det ganske så greit. Så tok jeg for meg fylkeskommunene i tur og orden.Utover de fem nevnte fylkeskommunene, hvor det gikk som smør, har de øvrige ulike systemer. Hele sju av dem benytter seg av Visma Enterprise: Finnmark, Møre og Romsdal, Telemark, Østfold,Vestfold, Buskerud og Hedmark. Til disse kunne jeg ikke importere min allerede ferdige CV, men måtte fylle inn alle opplysningene på nytt. Siden dette var en «test», fylte jeg denne gangen ikke ut alle punktene, og la CV-en dessuten på «inaktiv», men jeg så ganske snart at en samvittighetsfull utfylling vil være, ja, tidkrevende. Og frustrerende. Tid er et gode. Det oppleves som unødvendig tidssløsing. Især ut fra hva jeg nå vet og har erfart om enkel eksport og import av CV. Overførbare seg imellom?En tanke om at CV-ene var overførbare innenfor de nevnte fylkeskommunene med samme system, ble testet. Det lot seg ikke gjøre, noe som senere ble bekreftet av en representant fra Wisma Enterprise. En stikkprøve ved et par av de aktuelle fylkeskommunene tilsa dessuten at de var fornøyde med ordningen slik den var. Flere rekrutterere hadde ikke hørt om Portable-CV.– Vi erkjenner at CV-standarden vår ikke er helt som vi ønsker. Med det mener jeg at systemet vårt blant annet ikke er standardisert i forhold til kravene definert av PortabelCV, noe som kompliserer gjenbruk av dagens CV, men vi er i gang med utviklingsarbeidet, sier Maylin Skogholt, produktsjef for Enterprise HRM i Visma. – Og tidsperspektivet…?– Kanskje allerede neste år. Men vi har alltid et tidsperspektiv på tre år for alle våre utviklingsprosjekter. Nå holder vi på å evaluere vår road map for dette med CV-systemet vårt, sier Skogholt og medgir at personsikkerhet er for dem et viktig anliggende i denne sammenhengen. JobbNorge.no er medDet eneste selskapet, utover WebCruiter, av dem som opererer innenfor norske fylkeskommuner, og som er sertifisert innenfor PortableCV, er JobbNorge.no. Bare to av fylkeskommunene, Troms og Sogn og Fjordane, har JobbNorge.no som samarbeidspartner. To fylkeskommuner benytter Easycruit, Nord-Trøndelag og Hordaland. Tilfeldighetenes klikk førte meg videre til hordalandskommunen Os, som viste seg å benytte tidligere nevnte Wisma Enterprise, og altså ikke det samme systemet som fylkeskommunen Hordaland. To andre fylkeskommuner benytter Sem & Stenersen Procom (Rogaland og Oppland). Akershus og OsloSiden Oslo og Akershus fylkeskommene – via samarbeidspartner WebCruiter – er med på ordningen med PortableCV, gikk jeg også til Oslo kommune. Jo da, hovedstaden er med. Noe som for meg, sett utenfra, ytterligere understreker at det er ikke noe stalinistisk over denne nye CV-samkjøringen. Noen kommuner kjører likt med fylkeskommunen, som Oslo kommune. Andre gjør det ikke, som Os i Hordaland. Og hvilke systemer de enkelte fylkeskommunene velger, virker ikke på noen måte umiddelbart samkjørt, med tanke på regioner og geografi. I ytterste nødsfall: Send i posten!Også undertegnede, som har jobbet med denne problematikken over tid, opplever fra tid til annen frustrasjoner. Ting funker ikke. Og en spør seg: Er det jeg som ikke skjønner datagreiene. Eller…? Mitt beste råd: Ikke ta for gitt at problemet ligger hos deg som jobbsøker. Prøv igjen litt senere. Kanskje var det bare en tilfeldig teknisk svikt. Eller prøv en annen inngang inn på problematikken. Jeg har opplevd at ting ofte løser seg etter noen forsøk. Og gjør det ikke det, ta en telefon til kontaktpersonen til jobben du søker på. Forsøk å finne ut av hva som ikke ”virker”. Tilby deg å være teknisk prøveklut for rekruttereren. Ikke gi deg før gjeldende kontaktperson kan bekrefte at alt er kommet helskinnet gjennom! Det er i arbeidsgivernes interesse at de tekniske jobbsøknadsfunksjonene funker, så lenge de ønsker elektroniske søknader. Og det gjør i alle fall det offisielle Norge. I hovedsak inviteres det til gjennomført elektronisk søknadsbehandling. Enkelte lar deg få legge ved søknad og CV elektronisk, uten å måtte logge deg inn og benytte deg av de systemer som måtte foreligge.Eller – som det står å lese på hjemmesiden til Hedmark fylkeskommune – dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.Underteksten synes tydelig: kun i ytterste nødsfall…