Aldersgrenser

Er aldersgrenser avleggs?

Den generelle aldersgrensen i arbeidsmiljøloven foreslås hevet. ASD ønsker i tillegg å fjerne eller begrense ordningen med bedriftsinterne aldersgrenser på 67 år. De siste er potensielt aldersdiskriminerende, skriver Steffen Gulbrandsen, nyutdannet jurist

Av Steffen Gulbrandsen, 8. oktober 2014

Steffen Gulbrandsen. (Foto Elisabeth Grosvold)

Steffen Gulbrandsen. (Foto Elisabeth Grosvold)

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har satt høringsfristen til i morgen 9. oktober.Les artikkelen her: Har bedriftsinterne aldersgrenser utspilt sin rolle?