Vi over 50

Er besteparten bedre enn folk tror?

Etter å ha skrevet faktabøker om mat, drikke og piller, som av mange ble oppfattet som negative, ville Niels Christian Geelmuyden (57) skrive om noe som er bedre enn folk tror. Det er blitt til boka «50 fordeler med å passere 50».

Av Tora Herud, 27. september 2018

Den nye boka til Niels Christian Geelmuyden viser at mye er bedre enn enn vi tror. (Foto Tora Herud)

Den nye boka til Niels Christian Geelmuyden viser at mye er bedre enn enn vi tror. (Foto Tora Herud)

– Det er så mange som pynter på utseende sitt med botox og greier. Jeg ville finne ut om det finnes forskning og dokumentasjon på hva det vil si det å være over 50 år, sier kåsøren og ordkunstneren bak også andre bøker som Ordskjelv, Ordbruksoppgjør, Dans på gloser og Veien til Viagra.

Som 40-åring holdt han en tale mot betaling for en advokat som fylte 50. Om hva han sa i talen, skriver han blant annet: I en alder av 50 har man tilbragt 17 år i sengen og tre år ved spisebordet. Slik ser det ut også. Det eneste som vokser på mennesker over 50, hevdes å være magen og formuen. Man krymper i størrelse og bruker det meste av tiden til å telle penger. Den optimale løsning når man har passert 50, er egentlig å søke om fast ansettelse i en minibank. Så måtte han vel passere 50 selv, da, før han begynte å undre seg over om det å eldes er mer positivt.

– Flere av min barndomsvenner gruet seg til å fylle 50. Som om det beste da ville være forbi. Mange har det slik. I så måte var jeg et unntak. På grunn av en alvorlig nyresykdom var jeg  slett ikke sikker på om jeg kom til å 50. Takket være en nyre fra kona mi, fikk jeg livet i gave på nytt som 48-åring.

40 minutters gange

Vi over 50 er ifølge boka blant annet mindre allergiske, får mindre vondt i hodet, får mindre arr og kviser og vi er sikre og trygge. Summen av kunnskap og ferdigheter øker.

– Vi har lavere sykefravær. Det fins rundt 200 forkjølelsesvirus, men hver gang vi har hatt ett av dem får vi ikke dét igjen. Jeg trodde dessuten at hjernen krympet med alderen. Men ny forskning viser at hvis du lærer noe nytt, lager kroppen nye hjerneceller, sier han. Han viser også til en studie fra 2017 om at ved å spise 200 gram salat eller annen planteføde om dagen, kan du forebygge demens og gjøre hjernen yngre. En annen studie viser at å gå 40 minutter om dagen er til gavn for hodet.

– Det er folk på vår alder som forbedrer seg mest i maraton. Og flyveledere over 50 løser oppgaver tryggere enn unge, som er mer opptatt av detaljer. Eldre ser hele bildet. Før, når jeg holdt taler, leste jeg opp fra papir. Nå sier jeg det jeg husker. Publikum vet uansett ikke hva jeg har glemt. Og om bekymringer viser en studie at 85 prosent av det vi bekymrer oss for, aldri inntreffer. Av de resterende sier 79 prosent at de løste problemene bedre enn antatt eller tok verdifull lærdom av det inntrufne. I virkeligheten var det altså bare grunn til bekymring i tre prosent av tilfellene. Det kan kanskje være en av grunnene til at folk over 50 bekymrer seg og stresser langt mindre enn yngre.

De sosiale evnene teller mest

Ifølge Geelmuyden erfarer de fleste at karakterer, vitnemål og formelle ferdigheter teller lite sammenlignet med den sosiale kompetansen.
– Jeg har gått 20 år på skole og fått fine vitnemål som ingen noen gang har sett på. Jeg fikk bare beskjed om å skrive en artikkel.
Lenge hadde han som journalist det han kaller djevelglans, men den tror han har avtatt. Han mener at det var en form for snillhet å være slem mot de slemme, og ta oppgjør andre avsto fra. 
– Dine ferdigheter i møte med andre mennesker, er det som teller. De fleste av oss får langt bedre sosiale evner etter hvert.

Vi lærer av erfaringene våre

– Folk over 50 driver frivillig arbeid for samfunnet verd mange milliarder. Jeg ser det på nært hold her på Tjøme, de bygger vel-hus. Vi frykter eldrebølgen fordi vi tror at de eldre kommer til å kreve mer helsehjelp, men de bidrar også til samfunnet i høy grad, på mange plan. Det er vanskelig å måle, men 70-åringer er friskere nå enn tidligere.
Men blir vi klokere med årene? Og bedre til å bedømme og beslutte?

– Mange studier kan tyde på det. Visdom er gjerne det navnet vi gir summen av feilgrep. Ofte lærer vi heldigvis av våre feil, og opptrer annerledes neste gang en lignende situasjon oppstår. Klokskap handler i sin kjerne om oppmerksomhet og vår evne til å håndtere informasjon. Slik sett er det til gavn for klokskapen at oppmerksomheten vår utvides med alderen. Økende mengder informasjon gjøres tilgjengelig for den bevisste del av hjernen.

Folk over 50 trapper ned på eierskapet sitt

Etter lang tid i samme jobb opplever noen at den blir kjedelig og lite meningsfull. Men Geelmuyden har gjort funn som viser at mennesker som skifter jobb eller yrke i 50-årene, har en tendens til å bli værende lenger i arbeidslivet.

– Selv om eldre håndterer stress bedre, velger de som skifter jobb arbeid som virker mindre stressende. Da blir det mer fristende å fortsette. Noen velger redusert arbeidstid for å kunne bruke mer tid på noe annet de har lyst til.
Selv arbeider han hjemme og er sånn sett alltid på jobb, mener han, også når han sitter i solveggen. Han forstår at vanlig ansatte i tunge jobber gir seg tidlig. Men det kan jo også handle om livsstil, om å greie seg med mindre.
– Det er ikke lommer i likskjorta. Folk over 50 er rausere og begynner å trappe ned på eierskapet sitt. Vi må ofre litt av lønnen om vi vil drive med noe annet meningsfylt. Meningsfylt arbeid har sin pris, men i vel så stor grad sine gevinster.

Gjenfinner tapt gled ved å skrive

For noen er jobben et attraktivt tilfluktssted, for andre et sted de synes de har brukt for mye tid, skriver han i boka.
– I boka jeg skrev om Inger Sitter, sier hun at hun malte for å holde seg selv sammen. Jeg selv gruer meg litt til den eventuelle dagen da jeg ikke lenger kan skrive. Dersom folk er fornøyd, får de bedre helse, og med alderen har vi lettere for å glemme de vonde minnene.
Han skriver også om at ordforrådet øker med alderen.
– Ja, det gjør det. Det fins en ny måling som viser at vi når toppen som 70-åringer. En årsak er at folk har mer utdannelse nå enn tidligere og at de har mer teoretiske jobber. Flere må kunne skrive, og mange gjenfinner en tapt glede ved å skrive. Vi samler begreper hele livet, det gjør oss mer nyanserte og i stand til å formulere helhetlige beskrivelser.

Ulemper som kan medføre fordeler

Mot slutten av «50 fordeler med å passere 50» har Niels Christian Geelmuyden 10 kapitler han kaller ulemper som kan medføre fordeler. De har titler som Hukommelsen avtar, Smaken avtar, Barna forlater redet og Du blir til overs.
– Det kan være en fordel å ikke høre alt, og andre sanser kan forsterke tapet av dem som svekkes. Mange blinde er gode musikere. Det gjelder å gjøre det beste ut av det. Vi har i utgangspunktet 10.000 smaksløker. Antallet halveres med alderen. På våre eldre dager kan vi dermed spise sunne, bitre ting vi ikke ville ha som barn. Den bitre smaken forsvinner først.

Når vi tror så mye om det å passere 50 år, hva tror vi om å bli 80?
-Folk tror at 80-åringer sitter og visner på et aldershjem, men en tredjedel av oss dør uten å ha vært syke i noen lengre periode. Bare én av ti nordmenn over 80 er på sykehjem. Seks av ti i denne aldersgruppen opplever helsen sin som meget god. De fleste av oss tror at eldre mennesker er ensomme, men to tredjedeler av dem over 80 opplever det ikke slik selv. Minst ensomhet finner man overraskende nok blant personer over 90.