IA-avtalen

Er det rom for seniorpolitikk i den nye IA-avtalen?

Fagsjef Roger Moen blogger i dag hos NAV om ny IA-avtale som ble inngått i desember. Målet med den nye IA-avtalen er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig.

Av Berit Solli, 6. mai 2019

Roger Moen

Roger Moen

Les bloggposten i sin helhet her.

Roger Moen skriver blant annet:

«Vi har registrert ulike tolkninger av hvilken plass seniorperspektivet skal ha i den nye IA-avtalen etter at tidligere delmål 3 gikk over i historien. Senter for seniorpolitikk har avventet hva avtalepartene mener og ønsker med de nevnte målformuleringer. Nå er både Arbeids- og sosialdepartementet og partene i arbeidslivet klare i sitt budskap. Slik har f.eks. departementet uttrykt sine forventninger i sitt tildelingsbrev:

«Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, «Et arbeidsliv med plass for alle», 1. januar 2019 – 31. desember 2022 har som mål å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. I dette ligger det også viktige seniorpolitiske perspektiver for å forebygge frafall eller tidlig pensjonering og gjøre det mer attraktivt for seniorer å fortsette i arbeid.

SSP skal bidra med kunnskap og kompetanseutvikling når det gjelder et inkluderende arbeidsliv for seniorer og å bidra til å utvikle et inkluderende og godt arbeidsmiljø i virksomhetene».

Les hele teksten her.