Seniorpolitikk

Er ordentlig glad i personalet sitt

32 av de 90 fast ansatte ved Lunden senter for demensomsorg i Sandefjord er over 60 år. - Formell kunnskap er viktig på papiret, men den uformelle kunnskapen om demensomsorg videreføres til de unge ved at de eldste arbeidstakerne er gode rollemodeller, sier avdelingsleder Inger Amundsen (61).

Av Tora Herud, 10. mai 2012

Inger Amundsen og Monica Reistad. (Foto TH)

Inger Amundsen og Monica Reistad. (Foto TH)

En av oppgavene hennes er å tilrettelegge for denne gruppen ansatte, slik at de står lengst mulig i jobb.- Sykepleieutdanningen må ikke bli så teoretisk at vi glemmer at det er et utøvende yrke. Det å være hos pasienten, observere og å bistå med pleie og omsorg. Spesielt når man er som mest sårbar, trengs gode sykepleiere. Hvor blir egentlig de nyutdannede sykepleierne av? spør Amundsen.Hun er også opptatt av de unge som ledes inn i helse- og sosialutdanning, men som taper i skolesystemet fordi valget ikke er gjennomtenkt. Hvordan få 16-åringene interessert i pleie- og omsorg? Og hvordan kan vi øke yrkesstoltheten til dem som allerede er i yrket?- Jeg er opptatt av at yrkesstoltheten må opp. Det kan både utdanningsinstitusjonene og mediene gjøre noe med. Mediene tar med rette opp kritikkverdige saker, men bildet vi sitter igjen blir lett at det er dette som er det vanlige i eldreomsorgen. Jeg kjenner meg ikke igjen i dette, sier hun.Ser pleiere og pasienterInger Amundsen hilser og slår av en prat med alle hun møter, mens hun viser meg rundt på de fire avdelingene på Lunden.”Hei, deg har jeg visst ikke sett før”, sier en av pasientene, idet Inger Amundsen går forbi. Hun stopper og hilser. Den eldre kvinnen var selv sykepleier en gang, forteller hun, men sluttet tidlig for å ta seg av egne barn hjemme. Amundsen går videre, prater litt med tre pleiere, klapper en av dem på skulderen og gir en annen pasient en klem. På vei ut av avdelingen igjen, passerer hun den eldre sykepleieren en gang til, og som sier: ”Hei, deg har jeg visst ikke sett før”.- Jeg tror jeg er god til å bekrefte ting overfor de ansatte. Vi har lavt sykefravær som følges opp i forhold til interne rutiner. Jeg er mer opptatt av dem som kommer på jobb. Vi er oppdratt til å gå på jobb og ta ansvar for hverandre, sier Inger Amundsen.Beskriver nærværetFellesskapet med kolleger. Det å skape noe sammen med pasientene.- Jeg tror vi er flinke til å ta vare på og beskrive øyeblikket. Medarbeiderundersøkelsen vi gjennomførte viste at folk er blitt flinkere til å rose hverandre, men også flinkere til å ta opp vanskelige ting seg imellom. Det vil alltid være noen som har et markeringsbehov og alle vil ikke alltid like alle. Selv viser jeg veldig tydelig at jeg er glad for at den enkelte kommer på jobb. Det er viktig å være ordentlig glad i personalet sitt, sier Inger Amundsen.Sist Helsetilsynet kom på uanmeldt besøk på Lunden senter for demensomsorg hadde senteret ingen avvik. Hovedfokus var Pasientrettighetslovens kapittel 4a, som omhandler tvang og tvangstiltak, slik som for eksempel låste dører. Inger Amundsen er veldig stolt over personalets innsats i denne forbindelsen.- Får bruke kunnskapene sine- Vi har generelt lavt sykefravær, det gjelder både det kortvarige og det langsiktige og det er ingen forskjell på unge og eldre, sier Monica Reistad (43), sykepleier-1 og øverste ansvarlige for en av de fire avdelingene på Lunden.Reistad synes at de som er over 60 år jobber mye sammenlignet med hva hun hadde forventet. – Jobben betyr mer enn penger. Når de eldste slutter, går vi glipp av viktig kompetanse. Vi er opptatt av å videreføre kunnskap, og vi ber derfor ofte de eldste medarbeiderne om å være veiledere for studenter. Dette ser vi også som holdningsskapende arbeid blant nyansatte, sier Monica Reistad.Hun roser avdelingsleder ved Lunden, Inger Amundsen, for å være løsningsorientert og en god tilrettelegger.- Vi jobber mye med kompetanseheving og fagutvikling når det gjelder forståelsen av kognitiv svikt og demens, og vår behandling av den. I miljøarbeidet bruker vi oss selv som verktøy, og med lovverket skal vi ivareta den enkeltes ressurser og interesser. Jeg tror mange fortsetter lenge i jobben fordi de får mulighet til å bruke kunnskapene sine og blir verdsatt, sier Monica Reistad.