Mentorkurs

Erfaring får ny fasong

- En mentor er en person som har erfaring, har en viss posisjon og egner seg for rollen. Det går an å trene seg opp til å bli en god mentor. Noe går på holdninger og noe går på ferdigheter i samtale, sier Jan Wiese. Nå holder han mentorkurs hos Norsk sent

Av Tora Herud, 1. oktober 2012

Jan Wiese og Jon Edgar Karlsen

Jan Wiese og Jon Edgar Karlsen

”Vi tror at flere og flere virksomheter vil utvikle strategier for å beholde og utvikle arbeidskraft i tiden fremover, og vi mener mentorprogrammer er egnet for å foredle og videreutvikle kompetanse i enhver virksomhet”, skriver NSSU om kurset ”Mentor, mentoring og mentorprogram” på sine nettsider.Faglig ansvarlig og instruktør for kurset er Jan H. E. Wiese, forfatter av kursheftet ”Mentoring” som Senter for seniorpolitikk (SSP) utga tidligere i år. Wiese er rådgiver i HR Norge og eier firmaet Trenmentor.MentoringmodellenUtgangspunktet for det Wiese har skrevet, er den modellen for mentoring som han selv har utviklet.- Modellen er i tråd med Talent Management, som er veldig aktuelt nå. Talent er ikke en statisk ting, men noe som utvikler seg. Mentoren får mulighet til å utvikle sitt talent og vil oppleve selvrealisering på en ny måte. Og hvis ikke mentoren har det gøy, skjer det lite i et mentor-adept-forhold, sa Wiese, da Mentoring-heftet kom.Wiese kaller i heftet Mentoring-modellen sin for ”Fra taus til eksternalisert kunnskap”. Når mentoren i modellens punkt C spør: ”Hva nytt gir det når mine kjente og glemte erfaringer kombineres på andre måter?” Så forklarer han: Å sette sammen kjente elementer i nye kombinasjoner er typisk for kreative prosesser. … og videre: Adepten er ofte opptatt av hvordan han eller hun skal løse konkrete faglige problemer, hva som er fornuftige karrierevalg, eller hvordan organisasjonens usagte normer egentlig fungerer.Så spørs det hva mentoren og adepten kan finne ut i fellesskap, før de i modellens siste trinn involverer flere personer og deler med andre.