9 spørsmål om seniorpolitikk

Erik Oftedal

Erik Oftedal (48), direktør for arbeid og aktivitet i NAV.

Av Tora Herud, 23. februar 2010

Direktør Erik Oftedal. (Foto NAV)

Direktør Erik Oftedal. (Foto NAV)

1. Er den seniorpolitiske bevisstheten i samfunnet større nå enn for 7-8 år siden, og hva tror du eventuelt. årsaken er til det?- Jeg er helt sikker på at den er større, dels fordi det blir en større andel eldre i arbeidslivet og dels på grunn av debatten om alderspensjon: ”Hva betyr dette for meg?” Delmål 3 (om å øke den forventede pensjoneringsalderen for personer over 50 år med minimum 6 måneder for perioden 2001 – 2009) ble innfridd i nåværende IA-avtale. Vi vet at antall andelen eldre arbeidstakere øker, og det er viktig å sørge for at de fortsetter i jobb så lenge som mulig. 2. Hvilke fordeler kan en virksomhet ha av god alderssammensetning?- De fleste virksomheter er til for brukere eller kunder. Jeg tror det er lurt at ansatte i virksomhetene har kompetanse og alderssammensetning som gjenspeiler kundene. Et eksempel fra USA viser at McDonald’s har stadig flere eldre kunder og at de ønsker bli servert av eldre betjening. En variert sammensatt arbeidstokk gir en virksomhet bredere kompetanse og erfaring. Eldre arbeidstakere sitter på mye kompetanse i tillegg til historikk. 3. Hva er viktigst for å få en person til å jobbe lenger?- Det skal lønne seg å jobbe og det er viktig å bli satt pris på og bli brukt. Arbeidsgivere må ikke parkere eldre arbeidstakere, men sørge for at de øker kompetansen sin og kan fortsette i arbeidslivet. Eldre skal behandles på samme måte som andre og på en skikkelig måte. I fysisk krevende yrker skal de kanskje avlastes for tunge løft. 4. Hvilke sterke sider mener du en senior kan ha?- De har erfaring og en mer sammensatt kompetanse fra et langt liv, og som kan være viktig overfor virksomhetenes kontakter eller kundegrupper. 5. Hva er det viktigste en 55-åring kan gjøre for å få en lang yrkeskarriere?- Tenke gjennom hva en har av kompetanse og hva en kan tenke seg å gjøre videre.  Hvor vil jeg og min kompetanse bli satt pris på? Økonomi er selvfølgelig en viktig grunn til å jobbe. I tillegg er det viktig å ha en meningsfull jobb og et godt arbeidsmiljø. 6. Hvor lett tror du er for en person over 55 år å få seg ny jobb? – Det er nok store ulikheter mellom bransjer. Eldre bruker noe lengre tid enn unge på å komme seg i jobb. Dessuten er det jo en del eldre som trekker seg ut av arbeidslivet med AFP. 7. Hvilke råd ville du gi en person som har sendt 50 jobbsøknader uten å få napp?Ikke gi opp.Still deg spørsmålet: Søker jeg rett jobb?Har jeg de kvalifikasjoner som kreves?Ring til arbeidsstedene der du har mest lyst til å jobbe, og spør hva som skilte din søknad fra søknaden til den som fikk jobben.Bruk nettverket ditt. Fortell at du søker jobb. Husk at halvparten av alle ledige stillinger ikke lyses ut.Legg CVen din på nav.no. 4 millioner CVer ble lastet ned av arbeidsgivere i fjor.Les jobbsøkertips på nav.noGå på jobbsøkertiltak sammen med andre arbeidssøkende. 8. Hvor viktig er det å ha forventninger til- og stille krav til seniorer i arbeidslivet?- Ledere må oppføre seg mot seniorer som overfor andre, men selvfølgelig justere arbeidsoppgavene i forhold til den enkelte. Ingen er bare ”eldre arbeidstaker”. 9. Hva bør en leder gjøre for å beholde sine eldre medarbeidere?- Verdsett det arbeidet de gjør, og gi dem utviklende arbeidsoppgaver og mulighet for selvrealisering. Godt arbeidsmiljø er viktig for alle. Føler man seg verdsatt er det ikke så lett å trekke seg tidlig tilbake med en pensjonsordning.