Aldersgrenser

Erstatningssak etter Kystlink-dommen om aldersgrenser for sjøfolk i Høyesterett i dag

Sjømannen Arne Eikhaugen tapte i den såkalte Kystlink-dommen i Høyesterett i 2010, men Den europeiske sosialpakt i Strasbourg kom senere til at aldersgrensen på 62 år var ulovlig.

Av Tora Herud, 19. januar 2016

Arne Eikhaugen og Leif Vervik

Arne Eikhaugen og Leif Vervik

Fellesforbundet for sjøfolk krever erstatning fra staten ved Næringsdepartementet for sine sakskostnader. Men staten på sin side mener at det ikke foreligger noe erstatningsgrunnlag og at dagens aldersgrense på 70 år ble fastsatt grunnet endret rettstilstand og ikke på grunn av forbundets innsats.Norge implementerte i 2007 i sjømannsloven, EUs rådsdirektiv som forbyr aldersdiskriminering, uten at den mer enn 50 år gamle aldersgrensen på 62 år samtidig ble hevet. Forbundet bisto deretter en sjømann som ble oppsagt grunnet sjømannslovens aldersgrense på 62 år. Sjømannen tapte med dissens i Høyesterett i 2010 (Kystlink-dommen), hvoretter forbundet innklaget staten til Den europeiske sosialpakt for brudd på konvensjonens forbud mot aldersdiskriminering.Les også: Norge brøt menneskerettighetene Åtte år siden saken startet-I 2013 fikk Fellesforbundet for sjøfolk enstemmig medhold i Strasbourg, hvoretter aldersgrensen ble hevet til 70 år. Forbundet krevet deretter alle sine kostnader til juridisk bistand dekket av staten. I Oslo tingrett ble forbundet tilkjent en erstatning på 1 million kroner med tillegg av sakskostnader. Lagmannsretten kom imidlertid til at det ikke forelå ansvarsgrunnlag, hvoretter spørsmålet nå skal avgjøres av Høyesterett, sier advokat Erik Råd Herlofsen i advokatfirma RæderHan har bistått forbundet i saken siden starten og anfører overfor Høyesterett at staten er ansvarlig på objektivt grunnlag, enten grunnet brudd på folkeretten eller etter ulovfestet norsk erstatningsrett. Subsidiært anføres at staten er ansvarlig på subjektivt grunnlag (arbeidsgiveransvaret), grunnet departementets mangelfulle lovforberedelser i 2007.Norge implementerte i 2007 i sjømannsloven, EUs rådsdirektiv som forbyr aldersdiskriminering, uten at den mer enn 50 år gamle aldersgrensen på 62 år samtidig ble hevet. Forbundet bisto deretter en sjømann som ble oppsagt grunnet sjømannslovens aldersgrense på 62 år. Sjømannen tapte med dissens i Høyesterett i 2010 (Kystlink-dommen), hvoretter forbundet innklaget staten til Den europeiske sosialpakt for brudd på konvensjonens forbud mot aldersdiskriminering.

Fakta

Hvordan kan norske myndigheter forsvare at en 62-åring skal nektes å være bartender eller resepsjonist på norske skip etter fylte 62 år, mens en helikopterpilot derimot kan fly i Nordsjøen til han er 65 år, og en bussjåfør kan kjøre skoleelever på all slags føre til han fyller 75 år? (uttalte Fellesforbundet for sjøfolk-FFFS, før aldersgrensene ble hevet)