4 spørsmål om seniorpolitikk

et enestående resultat

- Prosjekt Arbeidsglede hadde et enestående resultat. I år er det prioritert andre prosjekter. Vi skal legge frem en styresak om seniorpolitikk før sommeren 2013. Vi vil bruke tiden frem dit i samarbeid med tillitsvalgte, for å vurdere hvordan vi skal vid

Av Tora Herud, 23. november 2012

Eierdirektør Hilde Rolandsen (49) og seksjonsleder for HR/ORG

Eierdirektør Hilde Rolandsen (49) og seksjonsleder for HR/ORG

– Helse Nord har evaluert seniorpolitikken sin, en prøveordning for 2009-2011. Styret skal vedta en ny og revidert seniorpolitikk i juni 2013. Hva erfarte dere i prøveperioden?- Teorien gikk ut på at den enkelte senior måtte f&ar