Pensjon

Et skritt videre i samarbeidet

Fra april i år vil NAV og Norsk Pensjon AS utveksle informasjon om offentlige og private pensjonsordninger på sine portaler på internett. Utvekslingen gjelder også obligatorisk tjenestepensjon (OTP). - Avtalen er at vi i god tid innen den nye pensjonsreformen trer i kraft i 2011, skal ha en felles pålogging, sier direktør Hilde Olsen (51) i NAV Pensjon og daglig leder Dag Vidar Bautz (57) i Norsk Pensjon AS

Av seniorpolitikk, 3. februar 2009

I dag er informasjonen om pensjonsordningene samlet på to nettsteder, de offentlige på Din Pensjon hos NAV og de private på Min Pensjon hos Norsk Pensjon AS, som begge finnes på www.minpensjon.no. Men ulike måter å logge seg på sidene på i dag, er nok til å hindre mange i å hente informasjonen. Les: Finn dine pensjonerKalkulér pensjonen- Pensjonskalkulatorer blir svært viktige i tiden som kommer, særlig når den nye pensjonsreformen trer ikraft i 2011. Derfor er det viktig for oss å utveksle informasjon og ha kalkulatorer klare 2010. Da vil folk selv kunne regne ut hva vil få i pensjon avhengig av når de avslutter arbeidslivet. Det vil hjelpe dem i planleggingen i forhold til både arbeidsgiver og privatlivet, slik at de i god tid kan bestemme seg for hva de vil gjøre, sier Hilde Olsen. NAV har kalkulator for offentlige pensjoner allerede nå, men den mangler regelverket som gjelder fra 2011. Tenker lite på pensjonDe færreste tenker på pensjonsordninger når de er unge. Men heller ikke godt voksne og folk som nærmer seg pensjonsalderen, har god oversikt over hva de får å rutte med som pensjonister. Brevene fra pensjonskasser og forsikringsselskaper er ofte vanskelige å forstå. – Informasjonen fra forsikringsselskaper og pensjonskasser inneholder så mange rare ord at folk ramler av lasset. Vi har et et enklere budskap og snakker om norske kroner, sier Dag Vidar Bautz i Norsk Pensjon, som på sin portal skal gi en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsordninger. – Pensjon oppfattes nok som noe litt fjernt, og noen synes pensjonsordninger er for komplisert å sette seg inn i, sier Hilde Olsen. Hun oppfordrer alle som synes dette er vanskelig, å gå til NAV-kontorene og be om hjelp. Olsen og Bautz er enige om at alle over 45 år bør skaffe seg informasjon om ordningene og hvor de finnes.- Vi er også enige om at det er et behov i samfunnet for mer kunnskap om dette, sier Bautz.- Med den nye pensjonsreformen blir det viktigere være opptatt av opptjening, og særlig dersom du ønsker å gå av når du er 62 år, sier Olsen. Men begge tror at flere vil vurdere å fortsette i jobb etter fylte 62 år, når de ser mulighetene med den nye pensjonsordningen fra 2011. Mange myter – Det er mange myter om pensjon, men for de fleste vil utbetalingene fra folketrygden være den pensjonen som betyr mest, sier Hilde Olsen. Loven om obligatorisk tjenestepensjon for alle kom ikke før 1. januar 2006.- For dem med kortest tid igjen i arbeidslivet utgjør OTP en svært liten del av pensjonen. Ordningen er best for de unge, sier Dag Vidar Bautz. Olsen og Bautz minner også om forhold det er lett å glemme, men som kan påvirke pensjonen.- Mange reiser ut av landet og er ikke klar over at de mister medlemskapet i folketrygden etter et år. Derfor er det viktig å sjekke hva utreise betyr for trygderettighetene. For å få fulle trygderettigheter i folketrygden kreves 40 års opptjening og 40 års botid i Norge, sier Hilde Olsen.