St Olavs hospital

Evaluerer seniorpolitikken

- Seniorene på St Olavs Hospital er på nett og bruker sosiale medier privat, men sykehus er ikke en skjermarbeidsplass. Derfor er de ansatte ikke interesserte i å diskutere seniorpolitikk på nett. Årsaken er ikke teknologi, men typen arbeid, sier Anne Ing

Av Tora Herud, 15. oktober 2012

Anne-Inga Hilsen  (i midten). (Foto TH)

Anne-Inga Hilsen (i midten). (Foto TH)

Personene på bildet: Fra venstre Heidi Magnussen, organisasjonsdirektør og Perly Kristiansen, HR-rådgiver ved St Olavs Hospital, Jon Sandvik, seniorrådgiver, Arbeidslivssenteret i Sør-Trøndelag Anne Inga Hilsen, forsker i Fafo, Pål Kristiansen, kunde- og salgsleder i KLP og LIse Dragset, hovedtillitsvalgt for NITO på St Olavs Hospital. (Foto TH)”Nettverk 55+” er på St Olav Hospitals intranett. Der leser seniorene om seniorpolitiske temaer, men de bruker nettstedet lite til å legge ut sine erfaringer. Det erfarte Anne Inga Hilsen, da hun ville evaluere seniorpolitikken ved sykehuset gjennom å engasjere seniorene til erfaringsutveksling.- De ansatte legger inn opplysninger i datasystemer i forbindelse med jobben sin, men største delen av jobben deres er ikke skjermarbeid. Og det skal mer til at de går inn på Nettverk 55+ i fritiden. Vi har også diskutert om det hadde vært bedre om de hadde hatt en lukket Facebook-gruppe i stedet. Handler det om mangel på parkeringsplasser, er seniorene på nett. Men seniorpolitikk er ikke en slik sak, sier Hilsen, som i stedet gjorde en undersøkelse for å få vite hva folk mener.Seniorpolitiske tiltakMålet med forskningsprosjektet var å finne ut mer om seniorpolitikken ved St Olavs Hospital i perioden 2009 til 2011.- Den handler om bevisstgjøring, holdninger og en helhetlig tilnærming. Seniorkursene fungerer som en drøm. Sykehuset benytter i mindre grad økonomiske incentiver, med unntak av noen ekstra fridager. Disse er siden 2010 tre ekstra fridager fra fylte 60 år, fem ekstra dager fra fylte 62 år og 8 ekstra dager fra fylte 65 år. Dagene er et begrenset gode og svært verdsatt. 10 prosent av fraværet dekkes med vikar, resten tas gjennom fleksibilitet. Noen opplever seniorenes fridager som en merbelastning, for jobben skal også gjøres når seniorene har fri, sier hun.På riktig vei- Desto lenger St Olavs Hospital får folk til å jobbe, desto mer sparer sykehuset på AFP. Men på hvilken måte vil de ansatte kunne se dette resultatet? spurte Anne Inga Hilsen til en gruppe ledere på sykehuset nylig. Lederne svarte med å ønske seniorkurs for langt flere .- I perioden har det vært en svak økning i pensjoneringsalderen. Sykefraværet er stabilt, men noe høyere blant seniorer enn blant dem som er yngre. De som uføretrygdes blir det noe tidligere enn i 2009, sier Anne Inga Hilsen.Tidlig fratredelse en utfordring- Det er ikke bare AFP som er en utfordring, men også at mange fratrer før de fyller 62 år, sier organisasjonsdirektør ved St Olavs Hospital, Heidi Magnussen. Hun beskriver følgende nøkkelfaktorer for å lykkes med seniorpolitikken: Aktivt lederskap Inkluderende kultur Individuell tilnærming Utvikling og deling av kompetanse- Holdningsendring krever langsiktig arbeid. Det er mange faktorer som virker inn på jobben, men også hjemme hos den enkelte, sier hun. Magnussen er også opptatt av samarbeidet med KLP, som er til stede på sykehuset en dag i måneden og gir individuell pensjonsveiledning, og NAV Arbeidslivssenter.