Ås kommune

Evaluerer seniortiltakene

Godt arbeidsmiljø og ledere som uttrykker at de ønsker seniorene skal fortsette i jobb, er viktigst for ansatte, ledere og tillitsvalgte i Ås kommune. Det viser en undersøkelse utført av AFI-forsker Kristin Reichborn-Kjennerud.

Av Tora Herud, 23. september 2009

AFI-forsker Kristin Reichborn-Kjennerud. (Foto TH)

AFI-forsker Kristin Reichborn-Kjennerud. (Foto TH)

Ås kommune evaluerer seniortiltakene som ble iverksatt i 2006.- Flere faktorer kan være utslagsgivende for om en person ønsker å fortsette i jobb etter fylte 62 år, ifølge Kristin Reichborn-Kjennerud i Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Hun la denne uken fram resultatene av undersøkelsen for kommunens lederforum. Mange skyver avgjørelsen foran seg og sier at de tar et år av gangen, sier Kristin Reichborn-Kjennerud. Beslutningen om å pensjonere seg kan derfor sees som en løpende beslutningsprosess. Flere faktorer kan innvirke på seniorenes valg gjennom denne prosessen, både personlige hendelser og forhold på arbeidsplassen. Seniortiltakene vil i den forbindelse ha betydning for om seniorene velger å stå i jobb da de gir mulighet for tilrettelegging av oppgaver og arbeidstid. Både ledere, tillitsvalgte og ansatte mente at seniortiltakene var viktige og hadde effekt. Glad i jobbenKommunen har mange ansatte med høy gjennomsnittsalder, og det er et uttrykt ønske om å få seniorene til å fortsette i jobb etter fylte 62 år.- Jeg ble overrasket over hvor mange som var glad i jobben, sier Reichborn-Kjennerud. Hun viste til hva de spurte har oppgitt som viktige årsaker til å fortsette i jobben. Godt arbeidsmiljø, arbeidsglede, mestringsfølelse og at arbeidet er knyttet til identitet, er også viktig. Når ledelsen uttrykte ønske om at de ønsket at seniorene fortsatte i jobben virket det positivt. Seniorene satte pris på å bli verdsatt, sier Reichborn-Kjennerud. – Arbeidet er knyttet til identitet. Noen frykter å ikke være en samfunnsaktør som før, dersom de slutter. Jeg ble dessuten overrasket over at noen synes det er godt å ha jobben dersom partner eller ektefelle blir syk eller dør, sier hun. I tillegg er økonomi viktig. Svekker arbeidslystenUndersøkelsen viser også hva de spurte mener svekker lysten til å fortsette i arbeid. Det kan være uforutsigbare omstillinger uten resultater, dårlig arbeidsmiljø og følelsen av manglende mestring i jobben. Noen oppgir at egen helse er en faktor. Ledere mener det kan være vanskelig å kombinere lederjobben med redusert arbeidstid eller redusert stilling. Noen ønsker å pensjonere seg fordi de har fritidsinteresser de ønsker å bruke mer tid på. Utfordringer i helsesektorenHelsesektoren har et særlig stort behov for holde på arbeidskraften i årene som kommer.- Men det er et begrenset antall stillinger i denne sektoren som ikke er fysisk arbeid. De fleste arbeider i pleien og det kan gi et lederdilemma. Det kan føre til dårlig arbeidsmiljø dersom ledere fordeler det tyngre arbeidet ulikt, sier Kristin Reichborn-Kjennerud. Seniorene ønsker heller ikke en fiktiv tilrettelagt jobb, eller at lette oppgaver til noen gir ensidig tunge jobber til andre. Tiltak som ønskes i denne sektoren er lettere turnus, eller å slippe turnusarbeid, tekniske hjelpemidler til tunge løft og rullerende IT-opplæring. Og for alle andre aldersgrupper finnes forebyggende tiltak for å holde de ansatte friske og i god form (friskvern). Utfordringer i skolenElevene er mer utfordrende enn før. Skolen har mindre autoritet. Foreldrene krever mer, og det er få stillingstyper å velge mellom i skolen. For å fortsette i jobb ønsker lærerne særlig  tiltak som kortere arbeidstid eller mindre undervisningstid og mer annet arbeid ved skolen.- Ansatte i både helsesektoren og skolen oppgir at redusert stilling med full lønn gir mer fleksibilitet og mulighet for å hente seg inn. I teknisk etat er det særlig økonomiske tiltak som ønskes, ifølge forskeren. Komplisert regelverk- Mange føler at regelverket i forhold til pensjonering kontra det å fortsette i jobb helt eller delvis, er komplisert og at det er vanskelig å få oversikt over. Hennes rapport ”Hva er grunnen til at seniorene står i jobb?” er første del av en tre-delt evaluering av seniortiltakene.