Seniorbloggen

Få seniorene i arbeid!

Det som er vesentlig nå, er å få alle seniorer i arbeid som ønske å yte en innsats for samfunnet. Med de reglene som er i dag, så er 68- og 69-åringene rett å slett diskriminert i samfunnet for å kunne yte maksimal innsats slik samfunnet har behov for.

Av seniorpolitikk, 23. januar 2008

2G kan du tjene før staten tar 40% av trygden din for det du tjener over 2G. Du gidder ikke å yte en innsats når du står igjen med ca 30-40 øre pr krone av det du måtte tjene over 2G.Jens Stoltenberg har sagt at det skal lønne seg å arbeide og Kristin Halvorsen har sagt at vi har behov for all den arbeidskraft vi kan få tak i. Forstå det den som kan. Politikere er handlinglammet.Det er nok arbeidskraft i det norske samfunn bare politikerne tør å fortea seg noe.Men dette skal vel også utredes i det vide å brede slik at intet blir gjort.Ivar Leveraas som nå har blitt leder i Statens Seniorråd, ser forhåpenligvis det meningsløse i dette når du selv har blitt pensjonist. Nå må du tørre å stå opp mot dine partifeller å få åpnet for at alle fra 68 år og oppover omgående må få anledning til å få yte maksimalt for samfunnet dersom man kan og vil. Det at dette blir for store kostnader faller på sin egen urimelighet.