Livslang læring

få søkere Tidligere

Voksne uten ordinær førstegangsutdanning er i målgruppen når midler fra Grundtvig-programmet deles ut. - Men det har vært få søkere til prosjekter som gjelder eldre, sier Tarja Tikkanen i programutvalget for Grundtvig 2009-2010.

Av Tora Herud, 5. februar 2010

Samarbeid over landegrensene.

Samarbeid over landegrensene.

Grundtvig er EUs program for samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som legger til rette for voksnes læring. Målsettingen for programmet er:Å fremme samarbeid mellom institusjoner som arbeider med voksnes læringStøtte opplæring til dem som arbeider på feltetStøtte produktutvikling som sektoren kan gjøre nytte avFremme debatt om livslang læringMålgrupperNoen grupper er særlig prioritert, og blant disse er:Voksne uten grunnutdanningEldreKulturelle og språklige minoritetarVoksne i utkantstrøkI tillegg til utdanningsinstitusjoner kan bibliotek, museum, arbeidsliv og frivillige organisasjoner søke om prosjektmidler eller stipend i Grundtvig.Europeiske samarbeidsprosjekter- Det er ikke snakk om rene norske prosjekter, men om å fremme internasjonalt samarbeid og internasjonalisering. Hvor mye penger det kan være snakk om er avhengig av hva slags støtte man søker om. Reise- og oppholdsutgifter dekkes som regel, men ikke lønn. Søknadsfristen er 1. mars, så det det er fortsatt god tid for dem som ønsker å søke, sier Tarja Tikkanen, til daglig forsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS).Ifølge Grundtvig-programmets nettside er det størst interesse for de mindre prosjektene, læringspartnerskapene. Der er det som regel fire-fem organisasjoner fra ulike land som samarbeider over en to-årsperiode. Den som har en god idé må derfor begynne med å skaffe seg noen partnere å søke sammen med.