Færre 55-59-åringer uføretrygdes

Det er en nedgang på 1.390 uføre personer i aldersgruppen 55-59 år sammenlignet med i fjor. Det viser tall fra NAV. Samtidig har antall uføre økt med 1,6 prosent. Ved utgangen av juni 2008 var det 335.800 uføre i Norge. Det er en økning på 5.360 personer.

Av seniorpolitikk, 27. august 2008

Økningen i antall uføretrygdede er størst blant de aller eldste, og var på 3.870 personer i alderen 60-64 år. -En viktig grunn til at antall uføre øker er at de store etterkrigskullene nå er i en alder hvor andelen uføre er høy. Samtidig ser vi at det for tredje året på rad er færre uføre 55-59 åringer. Det bør blant annet sees i sammenheng med det stramme arbeidsmarkedet, som kan bidra til å holde denne aldersgruppen i jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.