Realkompetanse

Færre ledige 50+, men…

Selv om det var registrert 1.193 færre helt ledige personer som er 50 år og over hos NAV ved utgangen av august i år enn i fjor, er det fortsatt 11.556 helt ledige personer. - Årsaken til at den enkelte er ledig, registreres ikke, men vi vet at bedrifter er i omstilling og arbeidsplasser legges ned, sier kontorsjef Hildegunn Førsund i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Av Tora Herud, 3. oktober 2012

Hildegunn Førsund. (Foto TH)

Hildegunn Førsund. (Foto TH)

– NAV har god service til virksomheter som legges ned eller har en omstilling. Vi yter hjelp til hvordan den enkelte ledige skal komme tilbake til jobb, sier hun og mener flg. er viktig for alle som ønsker seg ny jobb å:Være aktive jobb