Norsk seniorpolitisk barometer 2015

Færre ønsker å ansette seniorer

Det er en nedgang i interessen fra 2013 til 2015 for å ansette seniorer og eldre arbeidstakere – og beholde seniorer, påpeker forsker Per Erik Solem. Han følger Norsk seniorpolitisk barometer fra år til år.

Av Ulf Petter Hellstrøm, 11. november 2015

Forsker Per Erik Solem i NOVA-HiOA. (Foto TH)

Forsker Per Erik Solem i NOVA-HiOA. (Foto TH)

Dagens usikre økonomiske klima er også en risiko for grupper blant arbeidstakerne, som eldre og seniorer, mener Solem, som jobber ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (NOVA) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).- Hvordan oppfatter du risikoen for at ledere i arbeidslivet nøler mer med å innkalle eldre til intervju i dagens usikre økonomiske klima?- Det kan være en fare for at ledere nøler mer med å innkalle eldre til intervju, men foreløpig ser vi ingen tegn til at lederne nøler ved lavere alder enn før, mener Solem.- På den annen side kan vi fra 2013 til 2015 se en nedgang i interessen for å ansette seniorer og eldre arbeidstakere – og til å beholde seniorer. Det er også synkende interesse for enkelte andre grupper, men i mindre grad. Dessuten viser barometeret en synkende interesse fra 2013 til 2015, hva angår ledernes side for at folk skal stå i abeid helt fram til normal pensjonsalder, påpeker forskeren-Diskriminering- Kan det være slik at eldre arbeidstakere kan bli utsatt for en økt skjult diskriminering når de økonomiske tidene blir dårligere?- Igjen, det er mulig, men diskriminering – og særlig skjult diskriminering – er vanskelig å dokumentere. Fra barometerets start i 2003 har vi registrert små variasjoner i det som både ledere og yrkesaktive rapporterer om aldersdiskriminering. Men tendensen tyder heller på en liten nedgang enn en økning i forekomsten av diskriminering over de siste årene.- Får du inntrykk av på årets barometer at ledere i arbeidslivet er blitt mer skeptisk til eldres yteevne? – Vi ser ingen entydige tendenser til at lederne endrer oppfatning i retning av at eldre er mindre kompetente. Det er ikke det som kan forklare en synkende interesse for seniorer og eldre arbeidstakere. Lederne har stadig, jevnt over, positive oppfatninger om eldres arbeidsprestasjoner, sier Solem.- Mestringen av data og PC viser stadig bedring for eldre arbeidstakere. Er eldre arbeidstakere nå på høyde med arbeidstakere i andre aldersgrupper, egentlig?- Det er fortsatt halvparten av lederne som mener at de over 50 år har dårligere evner enn yngre til å mestre data og PC. De yrkesaktive er ganske på linje med lederne her, bortsett fra de over 50 år, som har mer tro på den egne aldersgruppens dataevner. – Nærmere 6 av 10 ledere mener at yngre blir foretrukket når ny teknologi og nye arbeidsmåter skal innføres. Yrkesaktive i alle aldre er i stor grad enig i denne vurderingen. Yngre går foran- De yngre synes dermed i stor grad å bli foretrukket, selv om mange eldre opplever seg som like kompetente. På en måte har de yngre mer erfaring enn eldre med datateknologi. De eldste i arbeidslivet begynner imidlertid også å bli erfarne på dette feltet, sier Solem.- Barometeret tyder på at økonomien spiller en underordnet rolle når eldre arbeidstakere skal vurdere om de fortsetter å være i jobb selv etter at de har fått rett til pensjon. Hvordan vurderer du det?- For å stimulere flere eldre til å stå lenger i arbeid er det viktig å satse på arbeidets innhold, arbeidsmiljø og kompetanseutvikling og ikke bare å satse på økonomiske insentiver. Økonomien spiller en rolle, men med alderen synes betalingen å bety relativt mindre sammenlignet med interessante arbeidsoppgaver, et godt sosialt arbeidsmiljø, og at en føler seg nyttig i samfunnet, sier Solem.