Fafo med nettside om AFP.

Forskningsstiftelsen Fafo har laget en egen nettside med oversikt over nærmere 15 års forskning om Avtalefestet pensjon. Kunnskapsbehovet er neppe blitt mindre av at AFP-ordningen er hovedtema under årets tariffoppgjør.

Av admin_senior, 14. mars 2008

På nettsiden finner du et vel av publikasjoner, artikler og kronikker med AFP som tema.