Pensjonsalder

Fem på sykehjemmet

Forventet pensjoneringsalder for 50-åringer er ifølge NAV økt til 64 år. Vi spurte ansatte ved Uranienborghjemmet i Oslo om hvor lenge de tror de kommer til å jobbe og hva som motiverer dem til å fortsette i jobben.

Av Tora Herud, 20. april 2009

Zorica Majstorovic (47), lege:- Jeg tror jeg vil jobbe til jeg fyller 67 år, det er 20 år til. Jeg visste ikke om den øvre aldersgrensen på 70 år for leger, og den synes jeg virker urettferdig. Leger må få velge selv når de vil slutte. Godt arbeidsmiljø er den viktigste motivasjonen min for å fortsette i arbeid. Jeg tror det er sunt å være aktiv, ikke bare fysisk men også psykisk. Derfor er jobben viktig.Live Stenseth.Live Stenseth (51), sykepleier:- Hvor lenge jeg kommer til å jobbe som sykepleier avhenger av helsen min. Med samme lønn og litt romsligere med fritid, vil jeg gjerne fortsette. Jeg har et gardsbruk i Solør som jeg også kunne tenke meg å jobbe på, men bare dersom jeg har råd. Jeg blir uansett minstepensjonist, fordi jeg har vært mye hjemme med barna mine.Anita Lie Johannessen.Anita Lie Johannessen (51), førstesekretær:- Jeg er litt for ung til å ha tenkt så mye på hvor lenge jeg vil jobbe, og jeg vet ikke om det blir til jeg fyller 62, 63 eller 64 år. Det avhenger av økonomien min og hvordan livssituasjonen og helsen min er. Av helsemessige årsaker vil jeg ha behov for redusert arbeidstid. Å ha god nok økonomi til å kunne reise, er viktig for meg.Zewditu Sisay.Zewditu Sisay (28), hjelpepleier:- Jeg trives veldig godt i jobben min, og hvis jeg har god helse har jeg lyst til å jobbe. Jeg tror jeg vil jobbe til jeg blir 65 år. Det viktigste med jobben er å tjene penger, og hvis jeg jobber lenge får jeg også mer som pensjonist.Kåre Viken.Kåre Viken (59), kjøkkensjef:- Jeg fyller 60 år i år og kan ta AFP om to år. Men jeg har god helse og har jobbet her i 24 år. Jobben er tyngre nå enn før, etter at jeg ble alene på kjøkkenet. Nå mottar vi ferdige retter som varmes opp til beboerne på avdelingene. I tillegg har jeg kantinen der vi serverer mat til ansatte og pårørende. Men jeg tror jeg ville kjede vettet av meg som AFP-pensjonist. Derfor tror jeg at jeg jobber full tid fram til jeg fyller 65 år og at jeg deretter kanskje trapper litt ned.