Fire på kurs i Ålesund

”Vi søker flere hundre nye medarbeidere i Norge” står det på visittkortet til Erling Balstad, avdelingssjef i YIT Building Systems AS. Industrien i Møre og Romsdal har fortsatt behov for arbeidskraft. Norsk Industri arrangerte nylig kurset ”Voksne i arbeid – fra avvikling til utvikling” for ledere og tillitsvalgte. seniorpolitikk.no spurte fire av deltakerne om hva slags utbytte de har av kurset.

Av seniorpolitikk, 4. november 2008

Erling Balstad (54), YIT Sunnmøre, avdelingssjef:- Vi ønsker å utvikle bedriften sammen med de ansatte, og det gjelder like mye de eldre som de yngre arbeidstakerne. Kurset gir inspirasjon for å komme i gang, og vi er blitt kjent med mye og nyttig faktamateriale. Jeg har hørt om seniorpolitikk tidligere, men da har økonomi vært i fokus. Mye endrer seg med pensjonsreformen i 2011. Vi merker ikke børskrisen enda, men mange venter og vet ikke helt på hva. Derfor planlegger vi for at det går bra, men har en plan B.Helen B. Nordstrand.Helen B. Nordstrand (51), YIT Sunnmøre, økonomisekretær:- Kurset er nyttig. Jeg har bare vært med på del 2, så alt var nytt for meg. Diskusjonene mellom oss på kurset er bra og vi hører hvordan andre bedrifter gjør det. For min egen del ønsker jeg å jobbe etter at jeg fyller 62 år, men kanskje noe redusert. Mange av dem jeg jobber sammen med omgås jeg også på fritiden. Det er viktig. Men jobben er veldig travel, og jeg vet ikke om noen orker det samme peset når de blir 62 år.Jakob Brekke.Jakob Brekke (29), Aker Yards i Brattvåg, platearbeider og tillitsvalgt:- Jeg har ikke tenkt så mye på seniorpolitikk før. Jeg er ny som tillitsvalgt, men jeg synes dette er viktig. Det er vanskelig å få tak i folk, og det er viktig å ha ansatte med erfaring som mentorer. Faren min er 63 år, så jeg har jo hørt litt om hvordan han tenker.Einar Myklebust.Einar Myklebust (45), Aker Yards i Brattvåg, personalleder: – Vi har vært en IA-bedrift siden 2003 og jobber mye med sykefraværet som vi har fått ned. Vi har brukt mindre ressurser på seniorpolitikk, men det er viktig for vi sliter med å få tak i ingeniører og fagarbeidere. Aker Yards har oppdrag for flere år framover. Verftet har 160 fast ansatte, i tillegg leier vi inn mye arbeidskraft og kan derfor i perioder være fire ganger så mange. Vi ønsker å utnytte den kompetansen som seniorene har, men vi sponser også ansatte som ønsker mer utdanning, uavhengig av alder. På kurset har vi lært å bygge opp en strukturert seniorpolitikk. Vi er bevisst på at dette må bli et resultat av en intern prosess. Vi starter nå!