Senkarrieren

Fleksibilitet betyr mye

- Jeg føler helt klart at lederne mine ønsker at jeg skal fortsette, og jeg er også gitt mulighet til å fortsette etter at jeg fyller 70 år neste år, sier Beate Enger, som vil vurdere om hun skal redusere ytterligere eller jobbe på timebasis. Aldersgrense

Av Tora Herud, 14. september 2011

- Da jeg nærmet meg 65 år

- Da jeg nærmet meg 65 år

Da Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune søkte etter funksjonsleder for sitt laboratorium og skulle i gang med akkreditering av virksomheten i 1994, søkte Beate Enger jobben og fikk den.- Jeg var over 50 år, men hadde utdanning som kjemiingeniør fra Gøteborg og erfaring med akkreditering av analyser fra SINTEF, der jeg hadde jobbet i nesten 30 år, sier hun. Hennes spesialområde var uorganisk analyse – metaller – og instrumentelle metoder på det. SINTEF hadde personalbarnehage, så Beate Enger synes hun har vært privilegert som har kunnet være i full jobb hele livet, med unntak av svangerskapspermisjon, som var på tre måneder i 1970. I VAV ble hun først leder for avløpslaboratoriet, og som senere ble slått sammen med drikkevannslaboratoriet til ett laboratorium for bedre utnyttelse av ressursene.- Det ble litt mye å være både laboratorieleder og arbeide med analyser, så etter hvert ønsket jeg meg over i en mer administrativ stilling, noe som førte til at jeg gikk bort fra kjemien, sier hun.Les også: Åpne for alternative karriereveierLes også: – Ville overføre kompetanseGradvis nedtrapping- Da jeg nærmet meg 65 år ønsket jeg å redusere til 80 prosents stilling, og ved 67 år reduserte jeg til 60 prosent. Jeg er tilknyttet avdeling Drift og vedlikehold, der jeg koordinerer – og har ansvaret for vår beredskapshåndbok. Jeg har dessuten stort sett ansvaret for å lage årsplanene for vår avdeling. Men i stillingsbeskrivelsen min står det at jeg kan lånes ut til andre avdelinger og seksjoner etter behov. I tillegg kan jeg spørres om råd når VAV nå skal bygge ut et totalkvalitetssystem i henhold til ISO-9001.Møtet med Beate Enger gir et lite innblikk i arbeidet bak hvordan hovedstadens innbyggere får rent drikkevann i springen og at avløpsvann håndteres på riktig måte.Aktiv i fritiden- Jeg er fleksibel overfor arbeidsgiver, men fleksibiliteten går begge veier, sier Beate Enger. Hun har en sønn og et barnebarn i Texas og to barnebarn i Bærum, og reiser gjerne tre uker av gangen til Texas. Reisevirksomheten omfatter også turer til Tyskland og Østerrike sammen med venner. Hun er også med i en Kulturgruppen som består av tidligere kolleger fra SINTEF og som har utflukter til gallerier osv ca en gang pr måned. Enger legger vekt på at all reisingen koster penger, og at det også er en motivasjonsfaktor for å fortsette i arbeid.- Jeg har ingen slike nære relasjoner i VAV. Da jeg begynte her, hadde de fleste kollegene mine små barn. Men jeg liker å være i aktivitet, og det er veldig fint å gå på jobben. To til tre ganger i uken går jeg på helsestudio rett over veien for der jeg bor, og jeg skulle gjerne gått oftere, sier hun. Ja, og så er det hytta hun liker å være på.- Arbeidsoppgavene mine har endret seg under veis. Det er viktig å si fra i tide om hvordan arbeidssituasjonen ønskes endret. Vanlige lønnstillegg og seniortilleggene har betydd en del, også mulighetene til å ha hjemmekontor ved behov er viktig, men andre seniortiltak har egentlig ikke hatt noen betydning for at jeg har fortsatt i arbeid, sier Beate Enger.