Nylig disputert

Flere eldre, bekymrer ikke

- Næringslivet i privat sektor beholder en stor del av sin høyt utdannede arbeidskraft når eldrebølgen etter hvert krever flere ansatte i offentlig sektor, sier Eva Benedicte D. Norman ved Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH).

Av Tora Herud, 14. juli 2010

Eva Benedicte D. Norman. (Foto Eivind Senneset)

Eva Benedicte D. Norman. (Foto Eivind Senneset)

– Etter som antall eldre i befolkningen øker i forhold til antall yngre, øker bekymringen i privat sektor for om arbeidsstyrken er stor nok for både offentlig og privat sektor i framtida. Jeg prøver å se om det faktisk er