Arendalsuka

Flere i arbeid skaper flere jobber

- Verdien av en arbeidstime kaster mye mer av seg for samfunnet enn for den enkelte. De som jobber, holder liv i dem som ikke gjør det, sa SSBs seniorforsker Erling Holmøy, da SSP inviterte til debatt i Arendal kino sist fredag.

Av Tora Herud, 17. august 2015

Fra venstre: Torkel Åmland

Fra venstre: Torkel Åmland

Holmøy tror vi får et større fordelingsproblem i tiden som kommer. I 1951 var det 7,5 yrkesaktive per pensjonist, i 2060 vil det bare  være 2,5 yrkesaktive per pensjonist.- Folk blir rikere, og de bestemmer selv om de vil ta dette ut i mer fritid og økt forbruk, eller fortsette i arbeid, sa han. Holmøy tror en økning i øremerket skatt, for eksempel til pensjon eller omsorg, kan bli nødvendig.- Det er i de eldre de store ressursene ligger, sa han.- Skyldes omstilling og nedbemanningStatssekretær i arbeidsdepartementet, Torkel Åmland (Frp) var opptatt av at mennesker er i stand til å være i arbeid lengre enn før.- De ønsker å bruke evnene sine til det beste for samfunnet. Det handler om livskvalitet. Dagens 65-åringer kan forvente å leve 20 år til med god helse, sa Åmland. Han er bekymret for at så mange forlater arbeidslivet som uførepensjonister, ved 67 år er det hele fire av ti.- Mye av dette skyldes omstilling og nedbemanning i arbeidslivet. Her har vi en stor og krevende utfordring. Det handler blant annet om å endre atferd, sa han.Kommunene må tenke nyttHolmøy og Åmland deltok etter innledningene i debatten «Trenger vi den eldre arbeidskraften?», sammen med styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, YS-leder Jorunn Berland og sjefredaktør i TA Ove Mellingen.YS-lederen ser utfordringen for kommunene med å skaffe nok folk på sikt, særlig til helse- og omsorgssektoren, og sa at det også er viktig med velferdsteknologi og hvordan kommunene vil organisere arbeidet.- Oljeingeniører kan ikke bare bli sykepleiere, sa Helgesen. Noe av det som kan gjøres ifølge henne, er å øke stillingsbrøken til de ansatte. Mange i helse- og omsorgssektoren arbeider deltid.-Bare en prosent mer gir store forskjeller, sa hun. I tillegg mener hun at særaldersgrensene må oppheves.-Eldre tar ikke arbeid fra yngreJorunn Berland viste til Gjensidige-saken og andre saker der eldre arbeidstakere har måttet slutte mot sin vilje.- Vi er opptatt av muligheten til å jobbe lenger. De som ønsker og kan, må få lov til det, og vi vil legge til rette for det. YS hilser heving av aldersgrensene velkommen, sa hun.TA-redaktør Ove Mellingen er derimot mer opptatt av at nye nordmenn, funksjonshemmede og ungdom kommer seg i arbeid. Og han mener det er en motsetning mellom disse gruppene og eldre arbeidstakere.- Alle er ikke like spreke når de er 65 år som når de var 25, sa han. Mellingen mener det er en utfordring for arbeidsgiver når en eldre arbeidstaker ønsker å fortsette lenger enn arbeidsgiver ønsker.Men ifølge Erling Holmøy, tar ikke eldre arbeid fra yngre. – Flere i arbeid skaper flere jobber. Det er lønnsomt for samfunnet. Det stimulerer andre arbeidsinnsats og skatteinntektene øker, sa han.