Flere sier nei til øvre aldersgrenser.

Stadig færre mener at det er grunnlag for øvre aldersgrenser i arbeidslivet. Det fremgår av Norsk seniorpolitisk barometer. Alternativet til øvre aldersgrenser, kan være funksjonstester.

Av admin_senior, 9. januar 2008

Andelen som sier nei til øvre aldersgrenser, økte med 12 prosentpoeng fra 2004 til 2007. Går vi tilbake til en undersøkelse fra 1985, har nei-andelen økt med hele 23 prosentpoeng. Aldersforsker Per Erik Solem tror utviklingen først og fremst skyldes verdiendringer.- Vi er blitt mer individualistiske og mindre kollektivt orienterte. Dermed reagerer vi i større grad enn før på regler som skjærer alle over en kam. Mange eldre arbeidstakere føler ikke at de har behov for den beskyttelsen som er noe av motivasjonen for øvre aldersgrenser, sier han. En økende bevisshet om seniorenes verdifulle bidrag i arbeidslivet kan også ha spilt en rolle for holdningsendringen, mener han.Solem opplyser at vanlige begrunnelser for øvre aldersgrenser og såkalte særaldersgrenser er Å beskytte slitne eller uskikkete arbeidstakere mot seg selv. Å skjerme arbeidsgivere for ubehag ved å si opp uskikkete ansatte.Å beskytte samfunnet for uskikkete ansatte i yrker som medfører høy risiko for andre.Fordi kronologisk alder i seg selv sier lite om våre fysiske og mentale evner, mener han det kan være et alternativ å erstatte aldersgrenser med funksjonstester. Et slikt regime får økende gehør i andre land. Fra forskningskolleger i Nederland har Solem fått opplyst at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner er blitt enige om å oppheve øvre aldersgrenser for brannfolk og ambulansepersonell. I stedet skal det tas i bruk realistiske funksjonstester og hyppige helsekontroller for å avgjøre egnethet.. Funksjonstester blir også anbefalt i en britisk studie av redningsbåtmannskaper som har hatt aldersgrenser helt ned i 40-årsalder. (Reilly & Tipton 2005).Mener du at det bør være en øvre grense for hvor lenge en arbeidstaker skal ha rett til å fortsette i yrkeslivet?JaNeiVet ikke198561%26%14%200439%37%25%200730%49%22%