Danske og norske seniorer

Flere unge eldre på arbeidsmarkedet

En undersøkelse, gjennomført av Instituttet for Fremtidsforskning i Danmark, viser at samfunnet i framtida blir dominert av velutdannede og velfungerende unge eldre. Det skriver ÆldreSagen i en artikkel på sine nettsider.

Av seniorpolitikk, 16. januar 2009

I årene som kommer vil det av demografiske årsaker bli nødvendig å øke oppmerksomheten rundt hvordan det kan rekrutteres flere – og holdes på flere eldre medarbeidere. Den økonomiske krisen i kjølvannet av finanskrisen trekker selvfølgelig i motsatt retning, men i land som Danmark og Norge var det allerede på forhånd knapphet på visse typer arbeidskraft, skriver ÆldreSagen.Fra ”eldrebyrde” til ”eldrestyrke”Forskningen viser at arbeidet med å se på eldre som en styrke og ikke en byrde dermed kan fortsette. Potensialet for en stor økning i antall eldre, velkvalifiserte arbeidstakere i løpet av kort tid, er god. Ved å endre de offentlige vilkårene for pensjon og muligheten for særordninger for eldre (i Danmark ”efterløn”), både med hensyn til aldersgrenser og økonomiske vilkår, kan man påvirke holdninger og atferd. Men mye handler også om hvordan vi omtaler arbeidsmulighetene for seniorer, leser vi.Friske, velutdannede eldreArtikkelen forteller at det er små forskjeller mellom aldersgruppene på arbeidsmarkedet, mye mindre enn det forskjellene mellom enkeltindivider er. Men statistikk viser at det er flere yngre enn eldre som tar lang videreutdanning. Dette brukes av enkelte som et argument for at seniorer er mindre interessert i personlig og faglig utvikling, selv om de eldre i spørreundersøkelser gir uttrykk for at de er like interessert. Det vises samtidig til at etter- og videreutdanning også må sees i sammenheng med hvor mange år den enkelte regner med å fortsette i arbeidslivet. Forskjellene mellom aldersgruppene vil minske. Framover skal vi derfor være opptatt av det enkelte individ, dets kompetanse, drømmer og muligheter, framfor hva som er typisk for den aldersgruppen den enkelte tilhører. Alder er en irrelevant faktor på fremtidens arbeidsmarked, hevdes det.