Pensjonsbarometer

Flere vil jobbe til de fyller 65 år

- Tendensen er at 40 prosent av norske arbeidstakere ønsker å jobbe til de fyller 65 år, sier Ole Irgens, informasjonsdirektør i Vital Forsikring. Vital spurte i en undersøkelse i juni om hvor lenge folk ønsker å stå i jobb, dersom de kan velge.

Av Tora Herud, 1. juli 2009

Fotsetter i jobb. (Ill. foto Signe Christine Urdal)

Fotsetter i jobb. (Ill. foto Signe Christine Urdal)

Vitals Pensjonsbarometer viser en trend der nordmenn ønsker å gå av med pensjon etter fylte 65 år. Økningen er på 4 prosent siden sist måling som var i mars i år. Siden vinteren 2007 og fram til i dag har økningen vært på 6 prosent, ifølge Vital. Ole Irgens tror årsaken til at folk ønsker å stå lenger i jobb er all oppmerksomheten rundt pensjon i årets lønnsoppgjør i det offentlige.- Personlig tror jeg nok også at holdningene til arbeidslivet er endret. Jobb og privatliv er tettere vevet sammen enn tidligere. For noen blir det å slutte på jobb nesten som å dø litte grann, sier han. Pensjonsparadokset    – Nær halvparten av de spurte mener det er behov for pensjonsytelser i tillegg til folketrygden, mens bare 37 prosent oppgir at de faktisk sparer til egen pensjon. I tillegg ser vi at mer enn halvparten av de spurte vil bruke pensjonstiden på reiser, fritidsbolig eller hobbyer og interesser. Vi kaller det pensjonsparadokset: At forventningene til egen pensjonstid er svært store, men at den økonomiske realiteten for svært mange pensjonister vil være en dramatisk nedgang i inntekt., sier Ole Irgens. Av de 754 spurte i Vitals undersøkelse svarer 69 prosent at de ikke har satt seg inn i pensjonsreformen som gjelder fra 2011. 12 prosent av de spurte mener at pensjonen deres blir dårligere. Kun 3 prosent tror at reformen gir dem bedre pensjon.- Inntrykket er at folk ikke kjenner effekten av endringene i folketrygden, men de tror at de må jobbe lenger, sier han.