Ammerudhjemmet

flott og givende arbeid

- Alle må oppleve at de er en viktig brikke i det store teamet, uansett hvilken oppgave de har. Jeg vil at vi skal gjøre hverandre gode, sier Øyvind Jørgensen (50) daglig leder ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, drevet av Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Av Tora Herud, 29. november 2012

Daglig leder Øyvind Jørgensen. (Foto TH)

Daglig leder Øyvind Jørgensen. (Foto TH)

Tidligere var arbeid på sykehjem preget av mer fysisk tungt arbeid enn det er i dag.- Men de siste ti årene har vi kunnet ta i bruk mye nytt teknisk utstyr til blant annet forflytning av pasienter, så nå er den psykiske belastningen kanskje den største. Men bemanningen er ikke alltid god nok, og noen får også slitasje på muskler og skjelett. Det er den totale belastningen som betyr mest, sier Jørgensen.Et bo- og kultursenterAmmerudhjemmet bo- og kultursenter ligger i et tett befolket område i Groruddalen, og er et av 50 sykehjem i Oslo. Her er det 102 heldøgnsplasser og 25 dagplasser, åpen kafè og kulturarrangementer flere ganger i uken, i tillegg til bydelsdagene som Ammerudhjemmet har ansvaret for å arrangere.Per i dag har ikke Ammerudhjemmet problemer med å rekruttere personale, men Jørgensen ser at dette kan endre seg på sikt.- Det er viktig å styrke det vi er gode på, og gjøre det attraktivt å jobbe her. Det er krevende å jobbe med mennesker i livets siste fase, men det er samtidig flott og givende arbeid. Hvert individ er forskjellig og har sin egen livshistorie. Det er viktig å være opptatt av den enkelte, sier han.Først og fremst god ledelseØyvind Jørgensen sier han er mer opptatt av god ledelse enn av seniorpolitikk.- God ledelse er både situasjonsbestemt og må kunne tilknyttes den enkelte. Ledelse må dekke ulike behov, ulike livssituasjoner og ulike aldre. Vi kan tilpasse mye for en enkeltperson som trenger det, men ikke for en hel gruppe bare på grunn av alder. Det går en grense for hvor mange individuelle tilpasninger en avdeling kan ha. Vi har en jobb å gjøre, og vi må tenke helhetlig. Jeg tror ikke at noen ekstra ferieuker er avgjørende for om folk velger å jobbe lenger, sier han.Jørgensen er ikke redd for å ansette eldre.-Men jeg ønsker god aldersspredning, og i dag har vi tyngden på eldre medarbeidere, sier han.Ansvar for spesialområder- Kreves det noe annet for å lede ansatte over 50 år enn de som er yngre?- De eldste er mer erfarne og trenger kanskje andre utfordringer slik at de får brukt erfaringen sin. De må dessuten oppleve å bli verdsatt, sier Jørgensen. På Ammerudhjemmet har ansatte ansvar for spesialområder gjennom å være demenskontakt, matkontakt, kulturkontakt eller forflytningskontakt, for å nevne noen. Områder som den enkelte får spisskompetanse på uavhengig av utdanningsbakgrunn.Han tror det er en myte at eldre arbeidstakere er mindre villige til endringer enn yngre.- Det er viktig å skape en kultur for endring og være stadig på søken etter forbedringer.Etiske dilemmaerDet finnes mange etiske dilemmaer som oppstår som følge av for få ressurser:Behandlingen kunne vært enda mer individuelt tilpassetDe eldre kunne vært oftere uteNoen gangere må flere på toalettet samtidig, og det er bare to på jobbEnkelte pasienters atferd virker forstyrrende for andre, og av mangel på nok personale må det må tys til beroligende medikamenter selv om dette ikke er ønskelig verken faglig eller etisk- Slike og andre dilemmaer dukker stadig opp i pleie- og omsorgshverdagen. Dette er det som gjør jobben vår psykisk belastende om vi ikke håndterer det på en god måte. Vi skal synliggjøre hvordan hverdagen er, men vi kan gjøre lite for å påvirke muligheten for å få flere ressurser. Når vi står over for etiske dilemmaer er det derfor viktig å snakke om det og bli ferdige med det før vi går hjem. Dette kan blant annet gjøres i refleksjonsgrupper, sier Øyvind Jørgensen.