Norsk seniorpolitisk barometer 2011

Føler at Jeg er på hugget

Med sin fjerde Iphone og andre Ipad viser Even Trygve Hansen (61) genuin datainteresse, samtidig som han er med å endre holdninger i samfunnet. - Jeg må være med for å mene noe om det, sier den administrerende direktøren i Fagpressen.

Av Tora Herud, 19. oktober 2011

Even Trygve Hansen er på flere kanaler samtidig. (Foto Berit Nyman)

Even Trygve Hansen er på flere kanaler samtidig. (Foto Berit Nyman)

Norsk seniorpolitisk barometer 2011 viser at norske ledere er langt mer positive til seniorer og databruk. Hele 14 prosent flere ledere i år enn fjor er uenige i påstanden: ”Arbeidstakere over 50 år har dårligere evne til å mestre data og PC enn yngre ansatte”.- Sosiale medier, nettbrett og smarttelefoner kan være en årsak. Det er ikke uvanlig at det skjer etter og ikke før nye verktøy er kommet på markedet. Mange av lederne er dessuten i samme alder, sier direktør i Synovate, Erik Dalen. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Senter for seniorpolitikk (SSP).- Jeg tror det skyldes at lederne har positive erfaringer med å jobbe sammen med eldre kolleger og ser at de behersker datautfordringer, sier SSP-direktør Kari Østerud.Les rapportene fra Norsk seniorpolitisk barometer 2011 her. – Terskelen er lavere nåEven Trygve Hansen fikk sin første PC som informasjonssjef i SAS på 1980-tallet, og har siden jobbet i media og tett på den teknologiske utviklingen. Han mener terskelen for å bli en god databruker er lavere nå enn tidligere, og at de nye produktene er mer sosiale i bruk. Med Ipaden er det rett på og den er raskere å bruke enn en bærbar. De nye systemene er dessuten selvlærende, mener han.- Jeg abonnerer på mange blader om båter og musikk. Men for en lang reise trenger jeg ikke lenger bære med meg 3-4 kilo blader som jeg har betalt 100-125 kroner per stykk for i kiosken. Nå laster jeg hvert av dem ned for 35 kroner eksemplaret, sier han. Stadig flere av fagbladene han representerer legges også på nett, i nettkiosker som Zinio.- Men det er forskjell på leserne av Bondebladet og Kampanje. Leserne av det siste sitter ved kontorpulten sin hele dagen, det gjør ikke bonden. Men bøndene har jo datamaskiner i fjøset, sier han. Hansen er dessuten på Facebook og Twitter og han blogger om mediesaker, ikke om hvor mye han spiser og drikker til middag. Og så skriver han litt om bandet sitt, The Moon Cats.Den enkeltes ansvar- Ansvaret for å delta i datautviklingen må ligge hos den enkelte. Du må lære og utvikle deg selv. Du kan ikke bare satse på at det er yngre medarbeidere som kan gjøre deler av jobben. Men har du ingen nytte av det som ligger på nettet, kan jo ingen tvinge deg. Jeg ser jo at det er klare forskjeller mellom ulike yrkesgrupper, og hvor viktig databruk er også utenfor jobben. Sykepleiere og leger bruker datamaskiner når de fører journaler, rørleggere og snekkere gjør bestillinger, og de sjekker kanskje ikke privat epost før de kommer hjem fra jobben. Vi som er i mediebransjen driver med dette hele dagen. Vi skifter hyppig mellom ulike kanaler, sier han.Unge får dataundervisning på skolen. Dagens godt voksne og seniorer fikk ikke det.- Barn i dag fødes med data, det gjorde ikke vi. Men jeg tror det har noe med interesse å gjøre også, og jeg føler at jeg er på hugget. Det er jo noe med hvordan du bruker det du har av teknologi. Vi voksne er jo ikke innovative og finner opp ting selv, men alle mine venner er jo på nettet og bruker det. Mange sier at de ikke liker å bruke sosiale medier, men da kan de heller ikke ha noen mening om det, sier Even Trygve Hansen.