Søknad og CV på nett

For jobbsøkere født i går?

Utdanningssystemene endres. Høyskoler blir universiteter. Fagskoler blir høyskoler. Cand. mag. er forlengst blitt bachelor. Og hva er nå et fordums grunnfag? De fleste CV-systemene på nett tar heldigvis høyde for denne utviklingen. Men ikke alle.

Av Astri Vannebo, 28. oktober 2010

Ikke alle CV-systemer på nett er like gode.

Ikke alle CV-systemer på nett er like gode.

De elektroniske CV-systemene jeg har testet, fungerer greit både på FINN, NAV, JobbNorge, Stepstone og Easycruit. Litt småplukk her og der, men i hovedsak tilfredsstillende. CV-en til rekrutteringssystemet HR Manager, som blant andre Kreftforeningen benytter, opplevde jeg som litt tynn, men mange oppdragsgivere foretrekker kanskje litt kortere info i første omgang. Til gjengjeld kunne jeg legge ved min egen CV. – En interessant – og til dels tankevekkende – øvelseAstri Vannebo har på oppdrag for seniorpolitikk.no testet CV-systemer, dels innenfor ulike rekrutteringsbyråer og dels systemer benyttet av organisasjoner som selv tar seg av rekruttering av nye medarbeidere. Valgene foretok hun selv, ut fra hva som framsto som mest tilgjengelig og/eller attraktivt for henne, i sin rolle som senior og frilansjournalist.   Mange seniorer, også jeg, har multikompentanse. Ved bare én opsjon på nedtrekksmenyen for utdanning, som i HR Managers system, må jeg foreta et valg. Presenterer jeg meg som journalist? Eller ved min Master of Management? Vinneren i klassen blir – for meg som CV-eier – systemet WebCruiter. Annet, annet og annetDen underligste opplevelsen var møtet – det første elektroniske møtet – med rekrutteringsbyrået «Hammer & Hanborg», hvor jeg støtte på et elektronisk CV-system som ikke ga meg rom for å registrere hele fem av mine seks høyere utdanninger med deres rette navn. Mitt ferskeste tilskudd på utdanningsporteføljen – en «Master of Management» fra BI i 2007 – utgjorde det hederlige unntaket. Sekretærskolen fra Oslo Handelsgymnas i 1971, et grunnfag i musikk fra 1973 og lærerskolen i Trondheim fra 1975 hadde systemet derimot ikke noen opsjon for i nedtrekksmenyen. Jeg måtte velge «annet». Det meste kom følgelig ut på CV-en som «annet». Det samme gjorde et par senere utdanningstilskudd, etter at jeg hadde vært ute i arbeidslivet noen år. En halvårsenhet i mediekunnskap, et deltidsstudium i regi av Folkeuniversitetet i Oslo og Høgskolen i Volda, kom ut som «annet». Det gjorde også mine to studieår ved daværende Norsk Journalisthøgskole, hvor jeg ble uteksaminert i 1984. «Hammer & Hanborg» er et rekrutteringsbyrå som har spesialisert seg på feltene kommunikasjon, informasjon og markedsføring, og som også ofte bistår bedrifter med mer tidsbegrensede oppdrag. I utganspunktet ganske så relevant for undertegnede; en frilanser med journalistikk, språk, tekst og kommunikasjon i hjertet av kjernekompetansen. Hadde jeg unnlatt å gå løs på masteren i 2004, hadde min CV kun vist «annet» hva utdanning angår. Ønsker de kanskje ikke seniorer i sin midte? – Rom for forbedringer- Vi har ingen ønsker om å holde seniorene utenfor og anser overhodet ikke tidligere utdanninger som utdatert kompetanse, understreker Trine Larsen i «Hammer & Hanborg», og framhever, at selv om enkelte utdanninger bare framgår som «annet» i overskriften, vil kandidaten jo kunne skrive mer utfyllende i kommentarfeltet under. For henne, som rekrutterer, har dette ikke vært noen problemstilling, siden hun alltid setter seg grundig inn i alle kandidatenes samlede kompetanse. «Hammer & Hanborg» benytter CV-systemet webtemp, som er utviklet over en periode på seksten år.- Det funker fint for oss, og vi anser stadig dette som det beste, sier hun.- Et annet problem jeg støtte på, som CV-eier, var at den ferskeste utdanningen og arbeidserfaringen la seg nederst i listen, til tross for at alle CV-råd tilsier at en skal angi ferskvarene øverst. Hos dere legger det seg automatisk helt motsatt. Hvorfor?- Dette er heller ikke noe problem for oss. Når vi tar opp CV-ene her hos oss, snus rekkefølgen, slik at de ferskeste elementene alltid kommer øverst.- Dere mangler også den funksjonen som alle de andre i testgruppen min har, nemlig den at kandidaten selv kan sjekke, via en egen funksjonsknapp, hvordan CV-en vil se ut «på trykk», altså i den andre enden. Hadde jeg selv kunnet sjekke, ville jeg ha sett at det forholder seg slik du sier. Hvorfor har dere ikke denne funksjonen?- Vi har ingen av de tingene du trekker fram, ganske enkelt fordi ingen har reagert på dette før. Og fra vår side sett, har det jo ikke vært noe problem, sier Trine Larsen. – Vi ønsker å forbedre oss«Hammer & Hanborg» formidler kommunikasjonskompetanse til bedrifter i Norge og Sverige, og legger stor vekt på nære og personlige relasjoner til både kandidater og oppdragsgivere.- Vi skiller oss nok ut fra en del andre rekrutteringsbyråer gjennom vår aktive bruk av databasen vår. Kandidater i dette nettverket vil alltid bli vurdert når det dukker opp stillinger og oppdrag som matcher den innlagte profilen, sier hun, idet hun understreker at en ikke blir en del av dette nettverket gjennom kun å legge inn CV-en. Først når CV og bakgrunn er sjekket og funnet attraktiv for deres nisje innenfor kommunikasjon, får kandidaten en plass i varmen.- Men vi ønsker selvfølgelig å framstå best mulig også overfor kandidatene våre, og vil nå se nærmere på de forholdene du har påpekt. Det er klart vi ønsker å forbedre oss der vi kan! sier Trine Larsen. WebCruiter – best i test?Det opplegget som fungerte best for meg, var altså WebCruiter, utviklet og drevet av et uavhengig norsk IT-selskap, etablert i 2003, med tjue medarbeidere og mer enn 250 kunder med 10 000 brukere spredt over 40 land. Her i Norge brukes de eksempelvis av flere av departementene. Selv la jeg inn min CV i dette systemet via Manpower Professional Executive, og oppdaget senere at det samme systemet også benyttes av Adecco.- WebCruiter er en såkalt SaaS-løsning, kort for «Software as a Service». Kundene våre leier tilgang, har fullt eierskap til egne data og deler ikke informasjon seg imellom. Kundene får tilgang til kandidatenes CV via internett, forteller Erik Spade, salgs- og markedsdirektør i WebCruiter AS. WebCruiter hadde alle de funksjonene og valgene som jeg dels kunne savne hos andre aktører. Jeg fikk lagt inn alle utdanningene, og all arbeidserfaring, på en korrekt og fyllestgjørende måte. De nyeste la seg automatisk på toppen. Jeg kunne legge inn kurs, verv og språk. For språk kunne jeg også angi på hvilket nivå jeg anså meg for å ligge. Det var rom for litt tilleggsopplysninger, både i eget felt og innenfor det avsluttende feltet, hvor jeg ble invitert til å angi bransje, fagfelt og rolle for selve ønskejobben.