SSPs frokostmøte

For unge for aldersgrensene

- Målet er å få flere til å avslutte arbeidslivet senere. En undersøkelse fra Ny Analyse som legges fram i dag, viser at samfunnet sparer 14-15 milliarder kroner dersom vi når delmål 3 i IA-avtalen, sa Kari Østerud på SSPs frokostmøte i dag.

Av Tora Herud, 13. februar 2013

Kari Østerud sammen med paneldeltakerne på frokostmøtet. (Foto TH)

Kari Østerud sammen med paneldeltakerne på frokostmøtet. (Foto TH)

På møtet innledet seniorrådgiver i SSP, Steinar Hopland, om funnene i en studie av 26 av de 100 største bedriftene her i landet.- Det er en positiv innstilling til seniorer i landets største private bedrifter. Derfor er det rart at de ved nedbemanning henvender seg til de eldste først, sier Steinar Hopland i intervjuet Tar de eldste først om studien.Her er rapporten fra Ny Analyse AS: Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeidFlere år i arbeid- Partene, og ikke minst arbeidsgiverne, må legge seg i selen for å få folk til å stå lenger i arbeidslivet, særlig når vi hører om den økonomiske gevinsten, sa LOs nestleder Gerd Kristiansen, som også var opptatt av at eldre arbeidstakeres kompetanse må utnyttes bedre, ikke minst når det gjelder kompetanseoverføring.Direktør Svein Oppegård i NHO viste til regjeringens Perspektivmelding om at vi blir flere og flere eldre her i landet, noe som betyr at flere eldre også må jobbe lenger.- Andelen av befolkningen som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, er altfor stor, sa han. Oppegård viste også til vanskelighetene enkelte eldre arbeidstakere kan ha på arbeidsmarkedet, og fortalte om en 57-år gammel tidligere ansatt ved Norske Skog Follum, som sliter med å finne ny jobb etter at fabrikken er lagt ned. Stortingsrepresentant Steinar Gullvåg i Arbeiderpartiet brukte betegnelsen «geografisk ufør» om personer som mister jobben på steder med få andre muligheter.- De har ikke mistet arbeidsevnen, sa han.- Før var en senior det samme som å være gammel, en som trengte ro og hvile. Slik er det ikke lenger. Det får nesten et tragikomisk skjær at så mange liksom skal være gått ut på dato når de bare er noen og seksti år gamle, sa stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre.Aldersgrenser eller ikkeEt av spørsmålene for debatten var «Hva betyr pensjonsreformen for seniorpolitikken?» Svein Oppegård slo raskt fast at gulrøttene i reformen virker godt i privat sektor med AFP.- De som er yrkesaktive nå er mer robuste enn før, noe som er en årsak til at flere fortsetter lenger. Gulrøttene i reformen virker dessuten i privat sektor med AFP. 70-års-grensen kom i 1917, men siden da har levealderen økt kraftig. Jeg tror at vi skal se på aldersgrensene, både særaldersgrensene og 67-årsgrensen (i privat sektor red.anm.), det er mulig at den skal ende på 70 år, sa han.Røe Isaksen sa minnet om at aldersgrensen på 70-år i arbeidslivet ikke forbyr noen å inngå avtaler om å jobbe lenger, og at pensjonsreformen gjør det mulig å tjene opp pensjon fram til fylte 75 år.- Dersom vi ikke skal ha aldersgrenser i arbeidslivet må vi ha noen andre kriterier som arbeidsgiverne kan bruke, sa Røe Isaksen. Og Gerd Kristiansen minnet om at det ligger mye godt verktøy i eksisterende avtaleverk.Steinar Gullvåg mener det ikke er gitt at vi skal ha aldersgrenser i det hele tatt.- I stedet for å heve den lovbestemte aldersgrensen fra 70 til 75 år, skal vi kanskje heller fjerne den, sa Gullvåg.