Idrettspresidenten

Forebygging lønner seg

- Vi løftet inn voksne i det idrettspolitiske dokumentet i 2007, og det kommer vi til å jobbe videre med når dokumentet revideres på Idrettstinget i mai neste år. Vi skal jo ivareta alle våre 2,1 millioner medlemskap, sier idrettspresident Tove Paule.

Av Tora Herud, tekst og foto, 31. august 2010

- La de ansatte være fysisk aktive i arbeidstiden

- La de ansatte være fysisk aktive i arbeidstiden

– Fra vårt departement, kulturdepartementet, heter det hele tiden at barne- og ungdomsidretten skal prioriteres og at det skal skje organisert gjennom medlemskap. 850.000 av medlemmene er under 19 år, men vi har jo en kjempegruppe som vi kalle