Kompetanse

Foreløpig lite konkret

Regjeringen skal utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne med svake grunnleggende ferdigheter. Dette arbeidet skal legges fram i meldingen«Livslang læring og utenforskap» til Stortinget i løpet av 2015.

Av Tora Herud, 20. november 2014

Torbjørn Røe Isaksen. (Foto Scanpix)

Torbjørn Røe Isaksen. (Foto Scanpix)

– Ansvaret for opplæring for voksne er i dag uoversiktlig og dessuten delt mellom ulike departementer, direktorater og forvaltningsnivåer. Tiden er inne for å utvikle en helhetlig politikk som tar hensyn til utfordringene folk møt