Regjeringen

Foreslår ny tjenestepensjon

Regjeringen fremmer forslag til ny tjenestepensjon basert på utredninger fra Banklovkommisjonen. Det foreslås også å endre knekkpunktet i innskudd i innskuddsordningene, og det vil bli høyere maksimalsatser for innskudd. Ytelsesordninger vil foreløpig kunne bestå. Endringene er ventet fra 01.01.2014.

Av Sissel Rødevand, Actecan, 15. november 2013

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Sissel Rødevan i Actecan skriver pensjon for seniorpolitikk.noLes mer om Forslagt til ny tjenestepensjon under Arbeid og pensjon.