Nav og SSP

Fornøyd med samarbeidet

- Er det kanskje måten seniorer kan gjøre seg selv attraktive på, som bør bli bedre? sa Nav-direktør Joakim Lystad. Han og SSP-direktør Kari Østerud var blant annet innom temaet mobilitet i sitt årlige samarbeidsmøte nylig.

Av Tora Herud, 17. april 2013

Kari Østerud og Joakim Lystad. (Foto TH)

Kari Østerud og Joakim Lystad. (Foto TH)

– OECD arbeider med en ny landrapport om Norge, og ser blant annet mobiliteten blant eldre arbeidstakere i Norge. Det er behov for økt jobbmobilitet, også blant de eldste arbeidstakerne. Bør vi kanskje snakke om hvordan vi kan utarbeid