Menn i helse

Fornøyde med skifte av yrke

Per Hafredal og Frank Henning Hansen er første uken på fagskole i Drammen. Siden i høst har de hatt arbeidspraksis på sykehjem. Målet er å bli helsefagarbeidere sammen med 17 andre menn gjennom prosjektet «Menn i helse».

Av Tora Herud, 5. mars 2015

Frank Henning Hansen og Per Hafredal. (Foto TH)

Frank Henning Hansen og Per Hafredal. (Foto TH)

Mennene i klassen er i alderen 26 år og eldre og har ulike forhistorier.Per Hafredal (57) jobbet med salg på ulike nivåer i 37 år, og var leder av en bedrift med 37 ansatte. Så fikk han problemer med helsa.- Etter to alvorlige hendelser med høyt blodtrykk, ble jeg anbefalt av legen min å skifte yrke. Jeg var fortsatt sykmeldt, da veilederen min i Nav anbefalte meg å bli med på dette prosjektet. Alternativet var å gå ledig. Jeg hadde søkt noen jobber, men jeg antar at alderen min talte meg imot, sier Hafredal.Les også: – Vi må tilby fulle stillingerFrank Henning Hansen (53) er utdannet typograf og har blant annet jobbet i avisa Fremtiden, og i andre virksomheter med grafisk arbeid, også digitaltrykk, inntil han kom med på Menn i helse.- Med den ene nedbemanningen etter den andre skjønte jeg at dette ikke var fremtiden for meg, men heller å gjøre noe helt annet. Jeg tenkte at jeg kunne prøve å komme meg inn i helsevesenet via kurs og arbeid i helgene. Men så fikk jeg høre om denne utdanningen, sier Hansen. Han har samfunnsfagslinje fra videregående fra han tok typografutdanning, men synes kombinasjonen teori og praksis for å bli helsefagarbeider, er god.- I Nav-systemet følte jeg at de nesten syntes jeg burde gi opp. Derfor var det hyggelig å komme ut i praksis og høre at jeg var ønsket, sier Hansen. Han jobber hver tredje helg også, mens han går på skolen.Per Hafredal sier at han ikke har noen utdanning fra før og at det gjorde det ekstra vanskelig å søke ny jobb.- Men jeg har drevet mye med musikk. I praksisperioden jobbet jeg med demente, og jeg har lyst til å fortsette med det. Der kan jeg kanskje få bruk for musikken også, sier han. Hafredal sier han har fått et helt annet og mye mer positivt inntrykk av pleie- og omsorgssektoren etter at han har vært innenfor.HelsefagutdanningenI Drammen begynte det med at 70 interesserte meldte seg til et informasjonsmøte over to dager, inkludert intervju med den enkelte. Deretter ble 30 tilbudt plass på utdanningen, og før oppstart skulle de bli til 20.- Vi begynte med praksis på sykehjem. Der jobbet vi sammen med en dyktig medarbeider som veileder, i tillegg til at avdelingsleder gjør det. I løpet av praksisperioden var det to innleveringsoppgaver, sier Frank Henning Hansen.Hele utdanningen, som er på videregående nivå, tar 2 ½ år inkludert lærlingtid. Kortere utdanningstid betyr at elevene slipper fag som gym.- Ser det som et spleiselagAlle deltakerne på «Menn i helse» hadde en eller annen type stønad før de begynte på utdanningen, og beholder denne mens de går der. Utdanningen og skolemateriell er gratis.- Vi er voksne menn med familie. Mine barn har flyttet ut, men mange har fortsatt barn boende hjemme. Da er det ikke bare, bare å ta opp studielån og begynne på utdanning. Her slipper vi det, men vi jobber og gir en del tilbake, så jeg tror det er viktig å se dette som et spleiselag, sier Frank Henning Hansen.- Ingen ville ha trodd for tre år siden at jeg skulle jobbe i helsevesenet, sier Per Hafredal. Han tror en grunn til at helsesektoren har lav status blant menn, handler om hvordan den er markedsført.Mange kvinner i denne sektoren jobber deltid. På spørsmål om dette er aktuelt for dem, er svaret et klart og tydelig: Nei! Å jobbe vakter og i helger synes de derimot er greit. Det synes begge er en del av pakka.