Ny IA-avtale

Fornyet, forenklet, forbedret

- Delmål 3 i den nye IA-avtalen har et klart fokus,det handler om holdninger. Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år skal forlenges med nye seks måneder, blant annet ved å ta i bruk den fleksibiliteten som ligger i pensjonsreformen, sier arbeids- og sosialmin

Av Tora Herud, 4. mars 2014

(Foto Lise Åserud

(Foto Lise Åserud

På bildet: Per Kristian Sunnes (f.v.) i KS, Vibeke Hammer Madsen, Virke, Svein Oppegaard, NHO, arbeidsminister Robert Eriksson, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Gerd Kristiansen, LO, Knut Aarbakke, Akademikerne og Jorun Berland i YS. (Foto Lise Åserud, Scanpix)Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister, fulgte på dagens pressekonferanse opp med å minne om at regjeringen går foran gjennom å ha ansatt to godt voksne statssekretærer.- De ble ikke ansatt på grunn av alder, men på grunn av kompetanse, sier han. En av statssekretærene han sikter til er Astrid Nøklebye Heiberg (77). Sanner mener avtalen er i tråd med regjeringens slagord: fornye, forenkle, forbedre.IA-avtalens delmålDen nye avtalen, som gjelder for 5 år, har som overordnet mål å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.Delmål 1: Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.Delmål 2: Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.Delmål 3: Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 12 måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).Bred enighet- Vi har fått en ny og bedre IA-avtale takket være tre-partssamarbeidet, og det gleder meg at vi er enige, sa Eriksson. Men sammenlignet med delmål 1 og 2 har delmål 3 ingen konkrete tiltak.- Jeg synes avtalen er bra når det gjelder å få flere til å jobbe lenger. Det viktigste arbeidet må skje må den enkeltes arbeidsplass. I tillegg må det gjøres noe med aldersgrensene, YS har for eksempel vært opptatt av Gjensidigedommen, sier YS-leder og styremedlem i SSP,  Jorunn Berland, som synes SSP skal være fornøyd med avtalen.- Avtalen fokuserer sterkt på tillit. Om det er den beste avtalen, får vi se når den skal evalueres, sier hun.- Ikke sagt noe om tiltak- I forhandlingene dras vi i alle retninger, men nå er vi enige om et resultat og har signert en avtale. Vi har utvidet perspektivet. Regjeringen sier den skal inn å se på de øvre aldersgrensene, men jeg ønsker ikke å si noe om aldersgrenser nå. Ellers er det er ingen tilleggsvirkemidler på delmål 3 og det er heller ikke sagt noe om tiltak, sier LO-leder Gerd Kristiansen.NAV-direktør Joakim Lystad er glad for at det er blitt en ny avtale med alle tre delmålene.- Dette er det energi bak, og det lover godt. Jeg mener det også er viktig å hente inn mer kunnskap, sier Lystad.- Må sette aktivitetsmål- Vi er veldig glad for at målet om økt yrkesaktivitet videreføres i den nye avtalen. Dette er nødvendig fordi befolkningsgruppen 50 år og eldre blir stadig større. Det er også positivt at samarbeidsavtalen fastslår at virksomhetene må sette aktivitetsmål for hvordan de kan stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Jeg hadde ønsket at det i intensjonsavtalen var blitt sagt noe mer om konkrete tiltak og virkemidler for delmål 3, sier SSP-direktør Kari Østerud.I intensjonsavtalen står det blant annet: «Innenfor rammen av IA-midler avsettes særskilte midler til oppsummeringer av eksisterende kunnskap og ny kunnskapsutvikling samt forskningsbaserte forsøk for å få mer solid og evidensbasert kunnskap om effekter av IA-tiltak».- Jeg forutsetter at dette også gjelder delmål 3, sier Kari Østerud.