Årets seniorinitiativ 2015

Forretningsmessig Smart

- Mange virksomheter og bedrifter kan lære mye av advokatfirma DLA Pipers satsing på seniorers kunnskap, erfaring og kompetanse, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, da han i dag overrakte prisen Årets seniorinitiativ 2015.

Av Tora Herud, 8. desember 2015

Arbeidsminister Robert Eriksson (t.h.) overrekker prisen til Hans Christian Brodtkorb i DLA Piper. (Foto TH)

Arbeidsminister Robert Eriksson (t.h.) overrekker prisen til Hans Christian Brodtkorb i DLA Piper. (Foto TH)

Partner og daglig leder Johan Ratvik (48), svarer noe beskjedent på spørsmålet om hvorfor DLA Piper har fortjent prisen.- Vi har bare gjort det vi mener er forretningsmessig fornuftig. Vi har kommet fram til i partnerskapet at vi ikke trenger noen aldersgrense, men derimot kompetanse og erfaring. Hvis du er god nok og leverer, hvis du har kompetansen i orden og holder deg oppdatert, får du holde på som partner så lenge du vil. Alder spiller ingen rolle, men du må ha lyst til å fortsette. Det er dessuten en underliggende trend at folk er friske og raske og ikke bør slutte når de er 62 år, sier han.DLA Piper er et av verdens største advokatfirmaer fordelt i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia, Amerika og Midt-Østen. I Norge er det 75 advokater, derav 25 partnere og totalt 90 ansatte. Ansatte som ikke er partnere, følger aldersgrensen i arbeidsmiljøloven på 72 år.-Vi trengte større breddeInternasjonalt har DLA Piper 4.500 advokater.- Når alle partnerne fra hele verden møtes årlig hver vår, er vi rundt 1.000 personer. Men heller ikke internasjonalt har vi noen aldersgrense. Alder betyr ikke noe, det er ikke et tema vi er opptatt av. Man måles på innsats som timeproduksjon, omsetning og faglig innsats. At DLA Piper får denne prisen, vil bli oppfattet som noe veldig positivt, og det legges merke til at en statsråd kommer, sier styreleder og Country Managing Partner i DLA Piper, Hans Christian Brodtkorb (44).For et år siden var kun to partnere over 50 år, den ene over 60.- Det var ikke sunt, og det ønsket vi oss vekk fra. Vi trenger større bredde. En 60-åring har erfaring som en 45-årig verdensmester ikke har ennå. De siste to årene har vi tatt inn 12 nye partnere, to er over 60, en har rundet 50 og de fleste andre er i 40-årsalderen, sier han.- Vi går litt motstrømsDersom for mange partnere er under 50 år, blir vi like både i alder og tilnærming, mener Johan Ratvik.- Vi fant ut at det ville være sunt for vårt firma og få inn eldre. De har sett og opplevd mer, og de har erfaring fra ulike saker. De har dessuten mer livserfaring og en annen innsikt. Mangfold og forskjellighet er bra, både når det gjelder kjønn, etnisitet, geografisk bakgrunn og alder. Vi driver forretning, og de eldre advokatene har tilgang til andre nettverk. Dersom folk er for like mister du mange muligheter. Vi går litt motstrøms i en bransje som nesten har hatt tvungen nedtrapping. Vi våger å gjøre det, og det er forretningsmessig fornuftig, sier han.Ratvik mener kundene vil merke at DLA Piper har styrket kompetansen sin på en del områder, men at kundene ellers ikke vil merke noen forskjell når de kommer for å få en juridisk tjeneste.- Vi er glad for prisen og stolte over å få den, sier Johan Ratvik.Årets seniorinitiativ- Jeg vil gratulere DLA Piper med prisen. Selskapet sier selv at de ikke lenger praktiserer noen aldersgrense eller noen form for nedtrapping dersom man leverer forretningsmessig. Advokatfirmaet har både synliggjort og tatt i bruk den ressursen som eldre og erfarne arbeidstakere er for arbeidslivet. DLA Piper viser at flere seniorer kan og vil delta i arbeidslivet, også i bransjer preget av høye krav og stort arbeidspress, sier direktør i Senter for Seniorpolitikk (SSP), Kari Østerud.SSP står bak prisen «Årets seniorinitiativ» som tildeles en virksomhet, en organisasjon eller enkeltperson(er) som har gjennomført, eller har tatt initiativ til å gjennomføre en politikk, virkemidler eller tiltak som på en forbilledlig måte synliggjør seniorarbeidstakere som en ressurs for norsk arbeids- og samfunnsliv. Prisen gis ut hvert år dersom det er verdige kandidater, og kandidatene vurderes ut fra:Formålet med den seniorpolitiske satsingenHva som er gjennomført, hvilke virkemidler eller tiltak som er benyttetUtviklingsprosessen – fra idé til handlingVerdigrunnlaget for initiativet og seniorfokusetØnske eller signaler om videre satsingÅrets jury består av: Renee Kristin Rasmussen, LO-sekretær, Baard Mejdell Johannesen, spesialrådgiver NHO, Knut Aarbakke, leder av Akademikerne, Trude Furunes, forsker ved Universitetet i Stavanger, Jan Olav Haugen, Skedsmo kommune, tidligere prisvinner og riksrevisor Per-Kristian Foss.