Seniorpolitikk

Første fridag fredag

- Jeg tar et år til, men det er kropp og helse som bestemmer. Kroner og øre betyr ingenting, men en fridag i uka er helt topp, sier sveiser i konstruksjonsavdelingen, Atle Aam (64), ved Vik Ørsta AS.

Av Tora Herud, 5. november 2009

Med en ekstra fridag fortsetter Atle Aam gjerne i jobben. (foto TH)

Med en ekstra fridag fortsetter Atle Aam gjerne i jobben. (foto TH)

Heretter har Atle Aam fri hver fredag. Svaret på hva han skal bruke de ekstra fridagene til, kommer raskt og med et lurt smil.- Vaske golv og lage mat! Mer friluftsliv som jakt og fiske, og turer med eller uten ski på beina, sier Aam. Han synes det er kjempeflott av bedriften å gi seniorene mer fri mot å utsette pensjoneringstidspunktet. Atle Aam har 48 år bak seg i arbeidslivet, de 32 siste ved Vik Ørsta AS. Aam har sittet i arbeidsgruppen som har arbeidet med spørsmålene om seniorpolitikken ved bedriften. Gruppen besto av administrerende direktør i Vik Ørsta, Svenn Egil Finden, HR-sjef Runa Grønnevet i Saferoad AS, tillitsvalgt for Fellesforbundet, Jan Torger Hovden, og Ole Petter Holøs i NAV Arbeidslivssenter i Møre- og Romsdal. Holøs har bistått gruppen i løpet av det året arbeidet har pågått. 1. november startet prøveordningen med en egen seniorpolitikk ved Vik Ørsta AS som er en av virksomhetene i konsernet Saferoad AS. Endret holdningAtle Aam minnes tiden for 10-20 år siden, da folk var triste for å måtte slutte i bedriften.- For noen år siden ville vi heller bli kvitt de eldre. Nå er det annerledes. Det er en annen tid, og vi hører oftere gjennom mediene at folk bør fortsette. Men flere ville nok ha sluttet tidlig uten denne ordningen. De ansatte her sammenligner dessuten ordningene vi har med ordningene i andre virksomheter, sier Jan Torgeir Hovden, hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet. Han sier videre at arbeidsgruppen ønsket å enes om én ordning for å komme fort i gang. Ansatte som velger å utsette pensjoneringstidspunktet og fortsetter i full jobb, kan velge mellom to uker ekstra ferie i året eller fri hver fredag. SeniorsamtalenEn del av ordningen er en årlig seniorsamtale med nærmeste overordnede, i tillegg til medarbeidersamtalen. Fra seniorsamtalen skal det sendes et skriftlig referat til personalsjefen.- Da er det viktig å snakke om opplæringsbehov, trivsel, om hvordan folk synes de klarer seg i jobben, og om eventuelle behov for hjelpeutstyr eller annen tilrettelegging, sier Per Svein Brautaset (47), arbeidsleder for lager Marina avdeling. I hans avdeling er halvparten av de seks medarbeiderne over 62 år. Brautaset mener det er ved passering 62 år at de ansatte begynner å regne på om de skal fortsette eller ikke. De tre seniorene Kjell Øye (63), Jostein Rebbestad (64) og Helge Bjørdal (63) på lageret ser fram til en fridag i uka. De ville ha vurdert å gå av med AFP, dersom den nye ordningen ikke var kommet. NøkkelpersonellSenioringeniør Oddbjørn Nes (63) i utviklingsavdelingen er etter 36 år i bedriften en av dem med kompetanse som Vik Ørsta AS har størst problemer med å erstatte.- Jeg jobber med bergsikring, sikring av tunneler, lysmaster og bru- og veirekkverk. Sikring av undersjøiske veitunneler er en del av dette. Jeg vil prøve å fortsette nå som jeg kan ta fri en dag hver uke, sier Nes. Samtidig vil han kunne delta i fadderordningen, slik at en yngre kollega gradvis kan oppdatere seg på hans fagområde.