Medaljen for lang og tro tjeneste

fortsatt like aktuell

Medaljen for lang og tro tjeneste er 125 år i år. - Det er rørende å se hvor stor pris mange setter på å motta denne påskjønnelsen, sier Lars Mork Gundersen, administrerende direktør i Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

Av Tora Herud, 18. april 2013

Lars Mork Gundersen. (Foto TH)

Lars Mork Gundersen. (Foto TH)

Arbeidsmarkedet er stadig mer omskiftelig og kravet til arbeidstakernes mobilitet øker. seniorpolitikk.no lurer derfor på om dette får noe å si for betydningen av en slik medalje.- Medaljen er fortsatt like aktuell. Den er en påskjønnelse etter minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver eller i samme arbeidsgivergruppe. Antall utdelte medaljer har økt den siste 10-årsperioden, for så å stabilisere seg på rundt 4.000 per år. I Det Kongelige Selskap for Norges Vel jobber vi på den ene siden effektivt og produktivt med mange forskjellige prosjekter innenfor næringsutvikling, på den andre siden forvalter vi norsk historie gjennom utdeling av medaljen. Men folk blir nok ikke lenge i en jobb på grunn av medaljen. Jeg tror det er feil å tenke at noen som bytter jobb ofte, gjør det riktige, og at de som blir lenge gjør det motsatte. Bedriftsledelse og ansatte er ofte en symbiose. De er avhengige av hverandre, sier Mork Gundersen.Ideell organisasjon i over 200 årSelskabet for Norges Vel ble stiftet i 1809, blant en gruppe studenter i København, og var pådriver for å få opprettet Universitetet i Christiania i 1811. Dette som en viktig del av å utvikle Norge som nasjonalstat.- Siden har Norges Vel knyttet arbeidet opp mot næringsutvikling, samfunnsutvikling og mennesker. Samfunnet består av menneskers bidrag. I dag er vi en ideell, upolitisk og livssynsnøytral organisasjon, med mål om å utvikle livskraftige lokalsamfunn, internasjonalt og nasjonalt, sier Mork Gundersen.Norges Vel er opptatt av etisk handel på tvers av landegrenser og jobber med næringsutvikling.- Vi var både prosjektledere og utviklere for Odelia-matoljen. Nå jobber vi med utvikling av algenæringen langs norskekysten fordi lakseoppdrettsnæringen her i Norge har et stort behov for fôr med omega 3.I land som Tanzania, Uganda og Malawi jobber vi med organisering av blant annet primærproduksjon i landbruket. 150.000 afrikanske småprodusenter er organisert gjennom oss, fortsetter han.Behov for andre medaljer?- Medaljen for lang og tro tjeneste var i utgangspunktet knyttet til ansatte i landbruket, men nå tildeles den flere grupper. I tillegg har vi «Sølvmedaljen», som er en gründerpris. Dersom økt krav til moblitet i samfunnet skaper behov for andre medaljer, så får vi vurdere det, sier Mork Gundersen.seniorpolitikk.no har noen forslag og spør hva Norges Vels administrerende direktør tenker om flg. alternativ til medaljer:Medaljen til arbeidsgivere som tar godt vare på medarbeiderne sine og sørger for at de til enhver tid er omstillbare og omstillingsvillige.Medaljen til arbeidstakere med god progresjon i arbeidslivet etter å ha skaffet seg bred kompetanse og lang erfaring fra ulike virksomheter.«Takk for at du kom til oss»-medaljen, til medarbeidere som har gjort spennende yrkesvalg i siste tredjedelen av yrkeskarrieren og tilført en virksomhet noe nytt.Mork Gundersen ler og sier han har mest sans for det tredje forslaget.- Men jeg ville kalle den «Takk for dine spennende valg og for at du kom til oss»-medaljen. Det er en artig tanke, sier han.- Det betyr mye å bli sett- Det viktige med Medaljen for lang og tro tjeneste, er ikke de 30 årene, men at den tildeles personer som har hatt en lang karriere innenfor en virksomhet og som har betydd mye for bedriften. De som ikke gir medaljer, gir kanskje penger eller en ferietur. Men medaljen som påskjønnelse er synlig for omverdenen, familie, venner og i lokalmediene. Det betyr mye å bli sett, sier han.Mork Gundersen er også opptatt av at Norge er et land med spredt bosetting og spredt næringsliv.- Alle har ikke den samme muligheten til å være mobile. Bedriften kan ha vært nettopp årsaken til at noen har bosatt seg på et sted. Det er et felles leder- og medarbeideransvar å benytte og utvikle den kompetansen som finnes, men samtidig er det den enkelte medarbeider som har hovedansvaret for egen kompetanse og videreutviklingen av denne. Alle må selv sørge for å være attraktive. Voksne har lært seg en profesjonalitet som vi ofte ikke tenker på. Å tenke at noen er for gammel, sitter dessverre så alt for ofte mellom ørene både hos ledere og ansatte, sier Lars Mork Gundersen. Medaljen for lang og tro tjeneste ble innstiftet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel for 125 år siden, i 1888. I kriteriene for tildeling står det blant annet: «Arbeidstakeren må ha vært i tjeneste hos samme arbeidsgiver/arbeidsgivergruppe i minst 30 år. Medaljen kan også tildeles pensjonerte arbeidstakere. Kravet om 30 års ansettelse før pensjonering må oppfylles».